Flere internationale studerende i job

Syv nationale anbefalinger skal hjælpe med at få flere internationale studerende i job i Danmark. CBS har som mål, at hver tredje internationale dimittend kommer i job i Danmark ved udgangen af 2021

30/09/2019

Af Gregor Halff (uddannelsesdekan) og Tom Dahl-Østergaard (international talent retention)

Flere internationale studerende skal efter endt uddannelse i job i Danmark. Højt kvalificerede internationale studerende, som læser i Danmark og efterfølgende får et job i landet, tilfører en økonomisk gevinst til det danske samfund og understøtter, at der er tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere på det danske arbejdsmarked.

Derfor har et partnerskab mellem Dansk Industri, Dansk Erhverv, Akademikerne, Danske Universiteter og Danske Studerendes Fællesråd udviklet syv anbefalinger til at fremme målet om at flere internationale studerende bliver i landet efter endt uddannelse. Anbefalingerne er netop afleveret til forsknings- og uddannelsesministeren og er:
 
1.    Jobmuligheder skal i fokus
2.    Internationale studerende skal have bedre adgang til at lære dansk
3.    Internationale studerende skal kende de danske virksomheder
4.    Danske virksomheder skal se potentialet i internationale studerende
5.    Internationale studerende skal deltage i faglige og sociale fællesskaber
6.    Internationale studerende skal kende dansk kultur
7.    Lovmæssige barrierer skal fjernes

Cirka hver tredje internationale dimittend fra universiteternes kandidatuddannelser er i dag beskæftiget i Danmark to år efter endt uddannelse. Partnerskabets målsætning er, at andelen skal hæves til mindst 40 procent i 2025. Det er en fælles opgave i Danmark at nå målet, hvor både universiteter, virksomheder, faglige organisationer og politikere skal bidrage.

CBS har spillet en aktiv rolle i partnerskabet, og vi er stolte over at have været med til at udvikle anbefalingerne. De lægger sig i forlængelse af eksisterende initiativer og velafprøvede indsatser, som bygger bro mellem internationale dimittender og det danske arbejdsmarked og giver god mening for os her på CBS, hvor vi med vores internationale profil har den relativt største andel af internationale studerende i Danmark.

Med hver anbefaling følger 2-5 forslag til konkrete initiativer. De skal ikke nødvendigvis alle sammen gennemføres på samtlige CBS-uddannelser. Opgaven er derfor nu at få anbefalingerne "oversat" til noget, der giver mening, og det vil ske i en dialog med studierne om, hvad der vil virke bedst på hver enkelt uddannelse. Vi har på CBS sat et mål om at hæve andelen af internationale CBS-dimittender i job i Danmark fra 23 procent (2016-tal, senest tilgængelige data) til 33 procent ved udgangen af 2021. Vi vurderer, det er et realistisk mål, når vi hjælpes ad.
 
Sidste år blev der iværksat et fælles projekt mellem EDU, STU og CBS Erhverv – Career Destination: Denmark. Det har allerede skabt et mere solidt datagrundlag og sikret, at alle karriereaktiviteter gennem CBS Erhverv tager højde for de internationale studerendes særlige behov. Endvidere er der dannet et overblik over eksisterende fastholdelses- og beskæftigelsestiltag, og der sker heldigvis allerede meget på flere af uddannelserne. Nu skal vi videre, og her er de syv anbefalinger fra partnerskabet og de tilhørende forslag til initiativer et oplagt udgangspunkt for den videre dialog. Samtidig vil vi forfølge muligheder for ekstern finansiering til iværksættelse af yderligere tiltag.

Det korte af det lange er, at danske virksomheder skal blive bedre til at få øjnene op for vores internationale dimittender og den værdi de skaber som medarbejdere, men vi skal også som universitet blive bedre til at motivere flere af de internationale studerende og gøre dem parate til det danske arbejdsmarked.


Læs anbefalingerne og de tilhørende forslag til initiativer:
PDF iconinternationale studerende til gavn for Danmark - pjece
 

Sidst opdateret: Communications // 02/09/2020