Fem nye medlemmer til CBS’ bestyrelse

CBS har skiftet ud i bestyrelsen. Fire nye interne medlemmer blev i slutningen af 2019 valgt af de ansatte og studerende på CBS. Ét nyt eksternt medlem er netop blevet udpeget af CBS’ udpegningsorgan.

28/02/2020

Ved universitetsvalget i november 2019 skulle de ansatte og studerende på CBS vælge nye medlemmer til bestyrelsen. Ingen af de fire siddende internt valgte medlemmer, hvis funktionsperiode i bestyrelsen udløb, genopstillede til valget, hvorfor det var givet at der skulle vælges fire nye medlemmer.

Sideløbende har CBS annonceret efter et nyt eksternt bestyrelsesmedlem, hvor de tungest vejende kompetencekrav var, at det nye medlem skulle have erfaring som anerkendt forsker og have erfaring med ledelse af uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Resultatet af ovenstående processer blev at følgende 5 nye medlemmer er indtrådt i CBS’ bestyrelse:

Valgt af det videnskabelige personale med en samlet valgdeltagelse på 69 pct:

Sara Louise Muhr, professor mso ved institut for organisation, og Jesper Rangvid, professor ved institut for finansiering. De erstatter David Lando og Mette Morsing, der har siddet i bestyrelsen i henholdsvis otte og fire år.

Valgt af det teknisk-administrative personale med en samlet valgdeltagelse på 58 pct:

Mia Cudrio Thomsen, specialkonsulent i dekansekretariatet for uddannelse. Mia erstatter Jakob Ravn, der har siddet otte år i bestyrelsen.

Valgt af de studerende med en samlet valgdeltagelse på 15 pct.:

Tobias Munch, stud.cand.merc.it. Tobias erstatter Thomas Skinnerup Philipsen, der har siddet to år i bestyrelsen.

Udpeget af CBS’ udpegningsorgan efter indstilling fra CBS’ indstillingsorgan:

Gunnar Bovim, professor, dr. med., tidl. rektor for NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), bestyrelsesformand for Innovasjon Norge. Gunnar erstatter Arvid Hallén, der har siddet otte år i bestyrelsen.

 

De nye medlemmer supplerer de eksisterende medlemmer af bestyrelsen:

Torben Möger Pedersen, formand

Michael Rasmussen, næstformand

Alfred Josefsen

Mette Vestergaard

Sebastian Toft Bringstrup

Lilian Mogensen

 

Sidst opdateret: Communications // 04/04/2022