Digitalisering: "I et demokrati skal man ikke bare kaste sig over de første og bedste løsninger, der dukker op”

Regeringen har udpeget medlemmerne af Digitaliseringsrådet, der skal rådgive regeringen om at få det bedste ud af digitaliseringen. Det er vigtigt, at viden fra forskning kommer med i arbejdet, siger den eneste forsker i rådet, CBS-professor Mikkel Flyverbom.

20/09/2022

Mikkel Flyverbom
Foto: Dan Poulsen, K-NEWS/Karnov Group


Professor i kommunikation og digitale transformationer Mikkel Flyverbom på CBS er som den eneste forsker udpeget som medlem af Digitaliseringsrådet. De øvrige 10 medlemmer er topledere i offentlige og private virksomheder, fagforeninger og brancheorganisationer.

Rådet skal rådgive skiftende regeringer om digitalisering.

”Jeg er glad for den tillid, som regeringen viser ved at invitere mig med i arbejdet i Digitaliseringsrådet. I rådet sidder virkeligt kyndige folk med forskellig baggrund, og den mangfoldighed og tværfaglighed er vigtig for, at rådgivningen bliver nuanceret og af høj kvalitet,” siger Mikkel Flyverbom, der blandt andet forsker i digitalt ansvar.

FLYT FOKUS TIL MENNESKELIGE BEHOV
Som medlem af Digitaliseringsrådet har han en ambition om at dreje politikernes og hele samfundets syn på digitalisering i en mere ansvarlig og menneskelig retning.

”Digitaliseringen har alt for længe fokuseret blindt på teknologiske muligheder snarere end på menneskelige behov og det samfund, vi gerne vil opbygge. Det har konsekvenser for udbyttet af vores investeringer i digitalisering, for borgernes rettigheder og velfærd og den plads ny teknologi får i vores liv,” siger han.

Problemet er ikke kun ”uhæmmede tech-giganter”, men også at politikere og demokratiske institutioner har ladet stå til alt for længe, mener han:

”Det problem håber jeg på at være med til at løse.”

DIGITALISERINGENS MULIGHEDER
Digitaliseringsrådet er nedsat i forlængelse af Danmarks Digitaliseringsstrategi, som blev offentliggjort i maj 2022 med 61 initiativer.

Målet er, at digitalisering bidrager til at understøtte fremtidens velfærdssamfund, til grøn omstilling, til at afhjælpe mangel på arbejdskraft og til vækst gennem mere konkurrencedygtige virksomheder. Strategien fokuserer også på at sikre gode vilkår for dem, der er udfordrede af digitalisering.

”Digitalisering er et vigtigt politisk indsatsområde med potentiale til at løse nogle af de store samfundsudfordringer, vi står overfor. Men selvfølgelig skal man i et demokrati og en virksomhed ikke kaste sig over de første og bedste løsninger, der dukker op. Der kan også være ulemper forbundet med digitalisering så som spild af ressourcer, ulighed, manglende brugervenlighed, samt risiko for overvågning og deling og salg af private oplysninger,” siger Mikkel Flyverbom.

FORSKNINGEN BIDRAGER TIL LØSNINGER
Mikkel Flyverbom sidder også i Dataetisk Råd og er formand for regeringens ekspertgruppe om tech-giganter. Tidligere var han med i Digitaliseringspartnerskabet, der rådgav regeringen om, hvordan Danmark omsætter de teknologiske muligheder i fremtiden.

Hvad motiverer dig til at bruge tid på at samarbejde med samfundet omkring CBS?

”Som forsker har jeg igennem hele min karriere haft fokus på forholdet mellem digitale teknologier og konsekvenserne for vores samfund. Og lige nu står vi over for nogle svære valg i forhold den rolle, vi skal lade digitalisering, data-drevne tilgange og algoritmer spille i vores liv og organisationer. Her kan forskningsbaserede indsigter bidrage til at nuancere og videreudvikle strategiske initiativer som regeringens Digitaliseringsråd - og insistere på ansvarlige og etiske tilgange.”

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 11/07/2023