CBS står foran besparelsesrunde

Den økonomiske situation betyder, at CBS skal gennemføre besparelser på 55 mio. kr.

17/08/2023

Højere renteniveau, generelt stigende priser samt voksende driftsudgifter gør, at CBS må gennemføre væsentlige besparelser frem mod 2025 for at skabe balance i økonomien. Dette indebærer desværre, at CBS er nødsaget til at foretage personalereduktioner.

“Det er trist og meget beklageligt, at vi er nødsaget til at reducere i antallet af medarbejdere. Men vi har gjort alt, hvad vi kunne for at finde besparelserne andre steder,” siger rektor Nikolaj Malchow-Møller.

Det aktuelle besparelsesbehov lyder på ca. 55 mio. kroner. Efter drøftelser i bestyrelsen og med Hovedsamarbejdsudvalget og ledergrupper har direktionen vurderet, at disse besparelser skal ske gennem driftsbesparelser på 10 mio. kr., mens de resterende 45 mio. kr. skal findes gennem en reduktion af lønudgifterne, hvilket svarer til 60-70 årsværk. Disse fordeles på tværs af videnskabelige og administrative enheder på CBS.

Så vidt muligt søges reduktionerne håndteret gennem diverse afværgeforanstaltninger, men afskedigelser kan desværre ikke udelukkes. Processen gennemføres i løbet af efteråret og forventes afsluttet i oktober.

“Det er meget vigtigt for direktionen, at vi får en ordentlig og transparent proces i tæt dialog med samarbejdsorganer, tillidsrepræsentanter og ledergrupper. Vi håber, at en stor del af reduktionerne kan ske ved hjælp af naturlig afgang, seniorordninger og frivillige fratrædelser, men vi kan desværre ikke garantere, at vi kan nå i mål via disse foranstaltninger,” siger rektor Nikolaj Malchow-Møller.

Årsagen til besparelserne er, at præmissen for CBS’ økonomiske prioriteringer har ændret sig. Størstedelen af CBS’ egenkapital er bundet i bygninger, og det aktuelle højere renteniveau gør lån i disse markant dyrere. CBS kan derfor ikke bruge af sin egenkapital i det omfang, som ellers var planlagt. Samtidig er organisationens omkostninger i 2022 og 2023 steget væsentligt mere end forventet, mens indtægterne har været konstante. Det er derfor nødvendigt med en spareplan for relativt hurtigt at bringe indtægter og udgifter i balance.

De kommende besparelser påvirker ikke årets optag af studerende. CBS har fortsat også stort fokus på at fastholde den høje kvalitet af både undervisning og forskning.

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 25/01/2024