CBS retter ikke erstatningskrav mod tidligere bestyrelse

Advokatfirmaet Poul Schmith har i en ekstern undersøgelse for CBS gennemgået sagsforløbet om et udbetalt engangsvederlag i 2019 til den forhenværende rektor. Sagen rejste tidligere på året kritik fra Rigsrevisionen. Konklusionen i advokatundersøgelsen er, at der ikke er grundlag for at rejse krav om erstatning mod den daværende bestyrelsesformand eller bestyrelse.

12/11/2021

Der bliver ikke rettet krav om erstatning i sagen om et kritiseret engangsvederlag. Det er udfaldet, efter CBS på opfordring fra Rigsrevisionen via en ekstern advokat har fået undersøgt forløbet omkring et engangsvederlag på 692.000 kroner udbetalt i 2019 til den daværende rektor, da han fratrådte. Konklusionen i advokatundersøgelsen er drøftet i CBS' bestyrelse fredag.

CBS fik tidligere på året kritik for engangsvederlaget i 'Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget om statens forvaltning for 2020 med statsrevisorernes bemærkninger'. I forbindelse med kritikken bad Rigsrevisionen CBS overveje, om der skal rettes ”et krav mod den tidligere bestyrelse”. Det er nu undersøgt med en ekstern advokatundersøgelse gennemført af advokatfirmaet Poul Schmith og fremsendt til CBS i denne uge. Konklusionen lyder:

"Det er vores vurdering og konklusion, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at Person B som bestyrelsesformand for CBS i perioden fra den 1. februar 2016 har handlet uagtsomt og dermed ansvarspådragende over for CBS, for så vidt angår indgåelse af aftalen med et vilkår om Engangsvederlag. Vi kan derfor ikke anbefale CBS at rejse et erstatningskrav mod Person B på det foreliggende grundlag," skriver advokatfirmaet Poul Schmith i sin undersøgelse og fortsætter:

"...Vi finder ikke grundlag for at fastslå, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer skulle have handlet ansvarspådragende i relation til indgåelsen af aftalen om Engangsvederlaget."

CBS' bestyrelse har fredag 12. november behandlet sagen og besluttet at følge anbefalingen om ikke at rette krav om erstatning mod formand for den daværende bestyrelse eller øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det oplyser nuværende bestyrelsesformand Torben Möger Pedersen.

"Bestyrelsen har drøftet sagen og besluttet at følge anbefalingen i advokatundersøgelsen. Det er en beklagelig sag, som vi er meget ærgerlige over, men vi er også glade for, at den har fundet sin afslutning," siger Torben Möger Pedersen.

Uddannelses- og Forskningsministeriet bad i september om, at CBS betaler et beløb svarende til de 692.000 kroner til engangsvederlaget tilbage. Det sker ved, at CBS modregnes i institutionstilskud. Modregningen får ingen direkte konsekvens for aktiviteter.

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 15/11/2021