Hvad siger ledelseskommissionen om ledelse i det offentlige – og giver det mening?

Det får vi et svar på i form af en paneldebat på CBS onsdag d. 20. juni.

 
Onsdag, 20 juni, 2018 - 15:00 to 17:00
D. 12. juni 2018 offentliggør Ledelseskommissionen sine anbefalinger til, hvordan man kan styrke ledelseskvaliteten i den offentlige sektor. Kommissionen blev nedsat i 2017 med det sigte 1) at afdække hvad der karakteriser vilkår og udfordringer for ledelse i det offentlige, 2) at vurdere styrker, udfordringer og rammevilkår for offentlig ledelse og 3) at komme med konkrete anbefalinger til, hvilke indsatser der kan fremme og understøtte en styrkelse af ledelseskvaliteten i den offentlige sektor.
 
Men hvad er budskaberne så, og har de en sådan karakter og gennemslagskraft, at man kan tro på at de vil have effekt på ledelseskvaliteten, og dermed den service den offentlige sektor stiller til rådighed for borgere og virksomheder? Og er der en slags disruption i både form og indhold af kommissionens arbejde?
 
Det får vi et svar på i form af en paneldebat onsdag d. 20. juni 2018 kl.15.00-17.00 på CBS. Panelet omfatter følgende:
 
Jesper Fisker, Administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse
Lars Falk, Facility Manager, Bispebjerg Hospital
Alfred Josefsen, Rådgiver og bestyrelsesmedlem (og medlem af Ledelseskommissionen)
Anne Reff Pedersen, Professor, CBS
Flemming Poulfelt, Professor, CBS 
 
Eftermiddagen vil omfatte korte og præcise indlæg som oplæg til en debat mellem panelets medlemmer og deltagerne.
 
Der er fri adgang. Tilmelding på: communications@cbs.dk 
 
Sted: Auditorium SV033, CB, Dalgas Have, 2000 Frederiksberg.
 

 

Sidst opdateret: Communications // 18/06/2018