Dansk landbrugs rammevilkår og konkurrenceevne

En analyse konkluderer, at rammevilkårene for dansk landbrug er konkurrenceforvridende og forringer den danske fødevareklynges vækst. Kom til præsentationen på CBS.

Tirsdag, 2 august, 2016 - 11:00 to 14:00


Hvad er de økonomiske konsekvenser af de danske rammevilkår for landbruget sammenlignet med Sydsverige, Nordtyskland og England? Det har lektor Troels Troelsen fra Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS undersøgt. Resultaterne af analysen fremlægger han tirsdag den 2. august kl. 11.00 på CBS. Det sker i Auditorium SP.s01 (lige ved hovedindgangen), Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg.
 
Metoden har med en ny forskningsvinkel beregnet tab grundet danske rammevilkår for gennemsnitlige danske helårsbrug for plante-, svine- og malkekvægbrug ved at sammenligne med faktiske vilkår i nabolandene. De danske gødningsrestriktioner sammenlignes efter casemetoden med høstresultater og kvælstofforbrug over 6 år fra 53 caselandbrug i 4 lande under sammenlignelige vilkår.
 
Analysen kortlægger sideløbende med de økonomiske aspekter, hvorledes nabolandenes metoder uden gødningsrestriktioner formår at nedbringe udvaskning af kvælstof i forhold til EU-vanddirektiverne. Nabolandenes landbrug har samme eller lavere udvaskning af kvælstof end de danske og formår samtidig at tjene penge.

Spørgsmål kan rettes til Troels Troelsen.

LÆS NYHED FRA 22.12.16 - Landbrugsrapport afsluttes ikke

Sidst opdateret: Communications // 17/12/2017