Uddeling af priser

FUHU Formidlingsprisen og CBS’ Award of Honour blev uddelt til årsfesten

16/03/2005

Ved CBS’ årsfest den 11. marts var der traditionen tro uddeling af FUHU’s Undervisningspriser samt to helt nystiftede priser – FUHU Formidlingsprisen og CBS’ Award of Honour.

FUHU’s Undervisningspriser

Undervisningspriserne gik til Pia Bramming og Christina Tvarnø.

Pia Bramming fik prisen for sin banebrydende og eksperimentelle indsats – dels med fornyelse af undervisningen på cand.merc.-linjen i Human Ressource Management – og dels med udviklingen af indholdet i og forløbet af HRM-linien.

Christina Tvarnø fik tildelt prisen for sit kreative og nyskabende arbejde med udviklingen af undervisning og indhold i ”Fagets Videnskabsteori” på HA(jur.)-studiet.

FUHU Formidlingsprisen

FUHU Formidlingsprisen er en ny pris, hvis formål er at sikre et fortsat fokus på formidling samt at belønne og stimulere CBS-forskere til at fortsætte ad det positive spor, CBS har lagt på formidlingsfronten. Prisen er på 50.000 kr. blev i år delt mellem to modtagere: lektor Niels Bjerre-Poulsen samt professor Michael Møller.

Om Niels Bjerre-Poulsen lyder det bl.a. i indstillingen, at han har ”på forbilledlig vis sat en ny dagsorden for hvordan forskningsformidling kan sættes i spil på det humanistiske område.” Om professor Michael Møller hedder det bl.a., at ”han formår at anvende den økonomiske teori på aktuelle problemstillinger, og på en levende måde.”

CBS’ Award of Honour

Jens Carl Ry Nielsen fik tildelt CBS’ Award of Honour for sin mangeårige indsats med pædagogisk fornyelse af CBS’ uddannelser og undervisning. Specielt fremhævet blev hans indsats med udviklingen af MPA-studiet. Det blev også fremhævet, at hans pædagogiske ambitioner ikke er blevet nedjusteret med årene, og at han har en grundlæggende nysgerrighed og udfordrende tilgang til det pædagogiske område.

Sidst opdateret: Communications // 16/03/2005