Mere bibliotek til de læselystne

Efter ønske fra de studerende holder biblioteket fra 1.9. nu åbent til kl. 22 hele ugen.

19/08/2004

På baggrund af bl.a. en studenterhøring på de CBS-studerendes portal e-Campus har biblioteket besluttet at give åbningstiderne endnu et stort nøk opad fra 1. september. Ud af knapt 1.000 respondenter stemte 2/3 for åbningstidsudvidelser særligt i weekenden.

Mandag-søndag holder biblioteket på Solbjerg Plads nu åbent til kl. 22 - også på helligdage. Dette svarer til en ugentligt udvidelse på 14 timer.

I februar måned 2005 gennemfører biblioteket en undersøgelse af benyttelsen i aftentimerne.

I det omfang bibliotekets budget 2005 tillader det, er det hensigten at gennemføre forsøg med lørdagsåbning af Sprogbiblioteket i forårssemestret 2005.

Handelshøjskolens Bibliotek har med den aktuelle udvidelse nu åbent 94 timer pr. uge i Økonomisk Bibliotek og 44 timer i Sprogbiblioteket. Eneste lukkedage er

23.-26. december, 31. december og 1. januar.

Sidst opdateret: Communications // 02/09/2004