Medieret i informations- samfundet

Bog af Søren Sandfeld Jakobsen, Juridisk Institut

27/10/2004

Den hastige udvikling i informationsteknologien skaber omfattende ændringer i mediebilledet i disse år. Internettet er på få år blevet et verdensomspændende medium, der markant har ændret selve måden at kommunikere på.

Bogen fokuserer på reguleringen af de nye medier og tjenester og giver samtidig en samlet og tværgående behandling af den gældende tele-, internet- og radio/tv-ret. Med ét ord: medieret.

Bogen udgives af DJØF Forlag

Sidst opdateret: Communications // 27/10/2004