Den nye leders hverdag

Seminar om den nyudnævnte leder

Tirsdag, 21 september, 2004 - 16:00 to 19:00

Seminar for MPA-dimittender ved lektor, J.C. Ry Nielsen, CBS.

Arrangementet er en del af MPA's - Master of Public Administration - 10 års jubilæum.

Seminaret fokuserer på den nyudnævnte leder, hvad enten hun er førstegangsleder, ny for anden gang eller i en ny organisation. Formålet er at udveksle erfaringer om et emne, der i litteraturen ikke er særligt godt belyst og i forlængelse heraf at samle en række bidrag til en bog om temaet.

Tilmelding senest fredag den 17. september. Tilmeldingsblanket kan rekvireres hos MPA Sekretariatet på tlf. 3815 3640.

Sidst opdateret: Communications // 03/09/2004