Danisco om bæredygtig udvikling

WELL-seminar: Hvordan agerer en global virksomhed i et bæredygtigt koncept?

Torsdag, 6 maj, 2004 - 14:00

WELL har til dette seminar inviteret Danisco til at fortælle om deres arbejde med bæredygtig udvikling.

Danisco vil til seminaret forklare hvordan de inden for arbejdsmiljø, miljø og kvalitet arbejder med en bæredygtig udvikling. Herudover vil seminaret omhandle produktsikkerhed, da dette er af stor betydning i en virksomhed, der producerer til fødevareindustrien.

Ligeledes vil der blive diskuteret etik og moral, hvilket er vigtigt for Danisco i forbindelse med diskussionen om genmodificerede organismer (GMO). Der trådte den 18. april ny lovgivning i kraft vedrørende mærkning og sporbarhed og Danisco vil til seminaret fortælle hvordan de har indrettet sig på dette. Sidst, men ikke mindst, vil Danisco fortælle om deres sociale arbejde, og hvordan man agerer i 40 forskellige lande med forskellige kulturer og traditioner.

Seminaret vil give mulighed for at stille spørgsmål til Danisco inden for de ovenstående områder.

Oplægsholder er Vice President Søren Hjuler Vogelsang fra Danisco Sustainability Development Center.

Læs mere om WELL og WELLseminars på WELL's hjemmeside.

Sidst opdateret: Communications // 14/05/2004