Genindskrivning

Hvis du tidligere har været indskrevet på en uddannelse på CBS, kan du læse om genindskrivning på selvsamme uddannelse her.

 

Genindskrivning på den samme uddannelse pa CBS


Kun for tidligere CBS-studerende, der har afbrudt deres uddannelse, og som ønsker at genoptage selvsamme uddannelse (og linje / sprog, hvis relevant). Alle andre ansøgere, som ønsker at flytte uddannelse til- eller inden for CBS, bedes se på side "Overflytning".

Sådan søger du om genindskrivning:

 • Ansøg senest 1. januar 2019 mhp. studiestart 1. september 2019. Svar 22. februar 2019.
 • Ansøg senest 1. august 2019 mhp. studiestart 1. september 2019. Svar hvis muligt før studiestart, men det kan ikke garanteres.
 • Ansøg senest 15. oktober 2019 mhp. studiestart 1. februar 2020. Svar inden studiestart.
 • Tjek at du som minimum har bestået det første år på studiets nuværende studieordning.
 • Udfyld et Filansøgningsskema og send det pr. mail til ae@cbs.dk. Hvis vi har brug for yderligere dokumentation bliver du kontaktet på mail.


Forudsætningerne for genindskrivning er:

 • FORMALIA: Du overholder formalia for ansøgningsprocessen (tidsfrister, dokumentation osv.). Vær opmærksom på, at hvis du ikke er EU/EØS-borger, skal du følge de almindelige regler for betaling af studieafgift.
 • FØRSTE ÅR: Du har bestået alle de fag, der udgør første år på den uddannelse, du søger om genindskrivning på, ifølge uddannelsens gældende studieordning.


Du skal være opmærksom på følgende:

 1. Genindskrivning er normalt på den nyeste studieordning.  
 2. Hvis du selv udmeldte dig af studiet, kan du tidligst genindskrives på studiet fem måneder efter udmeldelsesdato.
 3. Hvis der er gået mindre end 12 måneder siden din udmeldelse fra CBS, vil du beholde den oprindelige indskrivningsdato i systemet. Du skal være opmærksom på, at dette kan have indflydelse på din uddannelse, særdeles angående Fremdriftsreformen, da du stadig vil være underlagt de tidsfrister, der var gældende for din første indskrivning.
 4. Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede som følge af uddannelsens regler. Hvis du har opbrugt dine 3 prøveforsøg får du ét nyt prøveforsøg i det eller de relevante fag.
 5. Hvis du tilbydes genindskrivning og ansøger om SU bedes du kontakte su@cbs.dk hvis du har spørgsmål. 


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til: ae@cbs.dk.

Sidst opdateret: Student Affairs // 05/09/2019