Ove K. Pedersen publishes a chapter in Bredgaard & Kongshøj Madsen (red): Dansk Flexicurity

Flexicurity, mobication og europæisk beskæftigelsespolitik

 
08/09/2015

Dansk Flexicurity

Flexicurity, mobication og europæisk beskæftigelsespolitik 

Det danske arbejdsmarked og særlig kombinationen af fleksible ansættelsesforhold og udstrakt social sikkerhed (flexicurity) har gennem tiden påkaldt sig stor opmærksomhed fra udlandet. Fra dansk side har man solet sig i historien om den danske model som en særlig dynamisk, effektiv og samtidig socialt ansvarlig måde at indrette arbejdsmarkedet på, der vækker misundelse i udlandet. Spørgsmålet er imidlertid, om flexicurity stadig er en dækkende betegnelse for det danske arbejdsmarked. I hvert fald er de senere års reformkurs med bl.a. dagpengeforringelser udtryk for en bevægelse væk fra social sikkerhed, og et modsvar i form af pres for øget sikkerhed i ansættelsesforhold kan ikke udelukkes. Bogen kulegraver den danske arbejdsmarkedsmodel og stiller skarpt på, hvad flexicurity i bund og grund indebærer, hvordan modellen er opstået i Danmark, og hvad udviklingen

Pedersen, Ove K.: Flexicurity, mobication og europæisk beskæftigelsespolitik, pp. 265-287 i, Dansk Flexicurity – Fleksibilitet og sikkerhed på arbejdejsmarkedet,  Hans Reitzel Forlag 2015, ISBN: 9788741260426

Sidst opdateret: Department of Business and Politics // 08/10/2019