Joachim Lund redigerer og udgiver med John T. Lauridsen: Samarbejdets mand

Samarbejdets mand - Minister Gunnar Larsen. Dagbog 1941-1943

 
08/04/2015

Samarbejdets mand - Gunnar Larsen

Samarbejdets mand - Minister Gunnar Larsen. Dagbog 1941-1943

Gunnar Larsen var under besættelsen en af de såkaldt ”upolitiske ministre”, dvs. partiløse ministre, som blev indsat af regeringspartierne - bl.a. for at holde nazisterne ude af regeringen.

Som erhvervsmand støttede Gunnar Larsen regeringens aktive forhandlingspolitik, og efter besættelsen blev han som den eneste minister ved byretten dømt som værnemager. Han blev senere frikendt ved højesteret, men udvandrede efterfølgende som en slået mand. Hans dagbog 1941-1943 er den mest omfattende, som kendes fra nogen minister fra perioden, og giver en uovertruffen indsigt i meningsudvekslinger og beslutningsprocesser i samlingsregeringen – til forskel fra de officielle ministermødereferater. 

Med Gunnar Larsens dagbog får vi et helt nyt indblik i, hvilket pres regeringen fungerede under, og hvor stor en splittelse der i vitale spørgsmål var tale om.  Dagbogen belyser også Gunnar Larsens virke som leder af Danmarks største industrivirksomhed, F.L. Smidth & Co., og som minister for offentlige arbejder.  Her blotlægges hans indstilling til samarbejdet med besættelsesmagten og hans besøg i både Tyskland, Frankrig og det besatte Østeuropa, hvor man ser, hvor langt han var villig til at tro den tyske propaganda.

Udgivelsen sker i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek og Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie.

Joachim Lund & John T. Lauridsen (red): Samarbejdets mand - Minister Gunnar Larsen. Dagbog 1941-1943,  1. udgave 2015, 1486s., ISBN: 978-87-93-22901-3

Sidst opdateret: Department of Business and Politics // 08/10/2019