Tiltrædelsesforelæsning ved Adjungeret Professor Peter Højland

CBS har udnævnt Peter Højland til adjungeret professor ved Department of Business and Politics.

 
Mandag, 3 juni, 2013 - 15:00 to 18:00

Forelæsning: Fonde i Danmark og deres samfundsmæssige betydning

Fondsstyrede virksomheder er en udbredt ejerform i Danmark, der kan sikre vækst og langsigtet stabil udvikling til gavn for både samfund, virksomheder og medarbejdere. Denne ejerform sikrer tillige, at der opsamles betydelige værdier som kan tilbageføres til samfundet som filantropisk virksomhed, der bl.a. kommer det frivillige Danmark til gavn og glæde. På grundlag af sine ledelsesmæssige erfaringer, bl.a. fra Rambøll, Bikubenfonden og Hjerteforeningen, fortæller Peter Højland om fondsejerskabets muligheder og udfordringer i det 21. århundrede

Peter Højland har som administrerende direktør for flere danske virksomheder arbejdet med at udbygge virksomhedernes finansielle position og strategiske styrke, at fastholde deres teknologiske førerskab og skabe ny vækst.

Han har lavet en aktiv indsats for udviklingen af dansk erhvervsliv gennem varetagelse i en lang række bestyrelsesposter (som formand og medlem), bl.a. i Rambøll Gruppen, Siemens, Den Danske Bank og Danisco. Han er engageret i samfundsudviklingen gennem eksempelvis sit formandskab for bestyrelsen af Copenhagen Capacity, Bikubenfonden, Kollegiefonden Bikuben og ved sit medlemskab af Velfærdskommissionerne i 1994-96 henholdsvis i 2003-05.

Desuden har han taget flere initiativer omkring oprettelse af nye samfundsmæssige aktiviteter, som f.eks. oprettelsen af Soldaterlegatet i 2009. I de sidste ti år, har han været meget central person i Danmark i professionaliseringen af fondes bestyrelsesarbejde.

CBS, Department of Business and Politics, and Center for Civil Society Studies, ser frem til samarbejdet med Peter Højland.

 Tilmelding til Mette Grue Nielsen på mgn.dbp@cbs.dk senest d. 30 maj.

Sidst opdateret: Department of Business and Politics // 08/10/2019