Institutionel konkurrenceevne: Konkurrencebetingelser og – forståelser i en Global verden

Ove K. Pedersens seminar i rækken af SONIC seminarer, som medlemmer af forskerholdet under overskriften "Danmark i en Global Verden: Institutionel competitiveness" afholder i efteråret.

 
Onsdag, 6 november, 2013 - 16:00 to 17:30

Hvordan konkurrerer konkurrencestaten?

Debat med prof. Ove K. Pedersen, CBS og redaktør Bent Winther, Politiko

”Jeg tror på konkurrencestaten som den moderne velfærdsstat.” Sådan  sagde finansminister Bjarne Corydon sidste sommer. Udtalelsen blev af flere kommentatorer udlagt som Danmarks mest magtfulde mands bud på en ny socialdemokratisk fortælling. Og siden har debatten raset. By-, Bolig og Landdistrikt-minister Carsten Hansen ”brød sig ikke om ordet”, imens leder af det Konservative Folkeparti Lars Barfoed omvendt hilste konkurrencestaten velkommen. Forfatter Carsten Jensen forudså endda at Helle-Thorning Schmidt ville gå over i historien som den sidste socialdemokratiske statsminister, hvis konkurrencestaten blev en realitet.

Debatten har dog rejst flere spørgsmål end svar. Hvad er en konkurrencestat? Hvordan konkurrerer den? På hvilke vilkår? Og med hvilket formål? Hvilken form for konkurrencestat er Danmark ved at udvikle? Og udelukker konkurrencestaten velfærdsstaten? Netop de spørgsmål har et hold af Danmarks førende samfundsforskere undersøgt i et af de hidtil mest omfattende danske forskningsprojekter om konkurrencestater. I efteråret løfter de for første gang sløret for deres resultater i samtale med en række toneangivende debattører og meningsdannere. Og du er inviteret til at deltage.

I det første af fem foredrag vil Professor Ove K. Pedersen, der i 2011 introducerede begrebet om konkurrencestaten, og Bent Winther, redaktør på POLITIKO, diskutere hvordan en ny forståelse af international konkurrence siden 1990’erne har vundet hævd og i dag danner grundlag for at kunne betegne Danmark som netop en konkurrencestat. Han vil vise, hvordan institutioner udgør det centrale omdrejningspunkt for de sidste årtiers danske konkurrenceevnepolitik. Og hvordan Danmarks strategi dermed adskiller sig fra USA, Tyskland og Frankrigs.

Seminaret er åbent for alle interesserede, men på grund af et begrænset antal pladser anbefales det, at tilmelding sker på http://www.cbs.dk/tilmelding-seminar-ved-ove-kaj-pedersen.  

Pladserne fordeles ud fra først-til-mølle-princippet.  

Sidst opdateret: Department of Business and Politics // 17/12/2017