Center for Skole- og Velfærdsledelse

Center for Skole og Velfærdsledelse

Formålet med Center for Skole og Velfærdsledelse er at skabe samarbejde mellem CBS-forskere og folk der på anden vis arbejder med skole- og velfærdsledelse, herunder ledere i skoler og andre velfærdsinstitutioner (offentlige som private og frivillige) samt uddannelsesinstitutioner så som UC’erne, samt kommuner og organisationer, der arbejder med udvikling af velfærdsledelse.

Center for Skole og Velfærdsledelse er en del af Department of Management, Politics and Philosophy på CBS. Vi begyndte at udvikle begrebet ”velfærdsledelse” i 2004, og publicerede den første antologi med dette blik i 2008 (Sløk & Villadsen (red): Velfærdsledelse – I den selvstyrende velfærdsstat). Med begrebet velfærdsledelse vil vi skabe en ny forskning og en diskussion, der til forskel fra den mere teknokratiske diskussion om ”offentlig ledelse” folder samfundsspørgsmål ind i ledelsesspørgsmålet. Vi ønsker en velfærdsledelsesforskning, der på èn gang tager ledelse og velfærdsspørgsmål alvorlig, herunder diskuterer, hvad det gør ved muligheder for at skabe omsorg, undervisning, tryghed, sundhed mv., at vi organiserer og leder velfærdsorganisationer på bestemte måder. At kontraktliggøre hjemmepleje skaber f.eks. en tendens til, at omsorgsblikket fortrænges og bliver til service fordi alle ydelser er minutiøst beskrevet og lagt fast på forhånd: ”to minutter til tandbørstning, 6 minutter til støvsugning etc.”

Skoleledelse har været vores spydspid i forhold til velfærdsledelsesforskning. Så indtil sommeren 2013 har centret heddet ”skoleledelse”. Vi breder det nu ud. De store reformer, vi for nylig har set på folkeskoleområdet, vil blive efterfulgt af reformer på de øvrige velfærdsområder. Det er nødvendigt som aldrig før, at forske i betingelserne for velfærdsproduktion og i hvordan ledelse udvirker meget mere end blot ledelse, men også forandringer i vores grundlæggende velfærdsværdier, såsom hvad en borger er, hvad det enkelte individs ansvar er og hvad omsorg, uddannelse og sundhed består i.

Vi nøjes ikke blot med at studere enkelt institutioner. Vi har en samtidsdiagnostisk ambition om ”at se de store linjer i detaljen”. Med spørgsmål som ”Hvis mere ledelse er sagen, hvad ligger der så bag?” forsøger vi igen at folde spørgsmål som stat og samfund ind i ledelsesproblematikken. Det er kernen i vores begreb ”velfærdsledelse”.

 

Center for Skole- og Velfærdsledelse er optaget af en særlig type spørgsmål: 

  • Når man opbygger partnerskaber og satser på ’samskabelse’ på tværs af sektorer og niveauer i kommunerne, hvad sker der da med de forskellige velfærdslogikkers autonomi og virkemåde? 

  • Når folkeskolen begynder at betragte børnehaver som en bestemt ydelse, der består i at gøre børnene parat til skolen, hvad sker der da med balancen mellem omsorg og læring i børnehavernes selvstyring? 

  • Når hjemmehjælpen kontraktliggøres på baggrund af en nøje visitation, hvad sker der da med hjemmehjælperens forståelse af sin opgave?

  • Når velfærdsorganisationer arrangerer ansvarslege med borgerne, hvordan eksplodere det offentlige ansvar da, så det også omfatter at tage ansvar for borgerens ansvarstagen? Og hvordan ændrer dette selve vores forestilling om ”personligt ansvar”?

Det er den slags spørgsmål, der interessere os – ikke ledelse for sig og velfærd for sig, men velfærdledelse som spørgsmål om, hvordan samfundet sættes på spil i forskellige former for ledelse.

Kontakt

Center for Skole- og Velfærdsledelse
Department of Management, Politics and Philosophy
Porcelænshaven 18B, 4. sal
DK-2000 Frederiksberg
E-mail: csv.mpp@cbs.dk