Kathrine Søs Jakobsen Cesko har udtalt sig om Vejstribesagen og dens konsekvenser for virksomheder der giver bud på offentlige kontrakter

Kathrine Søs Jacobsen Cesko: ”Vi står nu i en gråzone (…). Udbudsretten og konkurrenceretten er flettet kompliceret ind i hinanden, hvor et forhold kan være lovligt i det ene, men ulovligt i det andet. Det er både et problem for de offentlige indkøbere, men også de private virksomheder."

Vej
10/03/2022
Ph.d.-stipendiat Kathrine Søs Jacobsen Cesko er lige nu i gang med at færdiggøre sin ph.d.-afhandling, der belyser de juridiske- og økonomiske problematikker, der kan opstå, når virksomheder går sammen om at byde på en offentlig kontrakt.
I denne forbindelse har hun udtalt sig i en Computerworld artikel, der omhandler den såkaldte Vejstribesag, hvor det adresseres, hvilke konsekvenser sagen har haft for virksomheder, der ønsker at afgive et fælles bud på offentlige kontrakter.
 
Kathrine kommer med følgende særligt vigtige pointer i artiklen:
”Vi står nu i en gråzone (…). Udbudsretten og konkurrenceretten er flettet kompliceret ind i hinanden, hvor et forhold kan være lovligt i det ene, men ulovligt i det andet. Det er både et problem for de offentlige indkøbere, men også de private virksomheder."
 
”Generelt kan samarbejde mellem virksomheder være sundt for konkurrencen, forklarer hun. Det er det eksempelvis, hvis det åbner op for, at en virksomhed, der ellers ikke ville være i stand til at byde på en offentlig opgave, via et samarbejde får muligheden for det. Et bredere felt herunder også af små og mellemstore virksomheder er typisk godt for innovationen. Det kan få ny teknologi på banen, lede til synergieffekter og bedre produkter. Derfor bør der altid foretages en konkret vurdering af samarbejdet i forhold til det konkrete udbud.”
 
 

 

Sidst opdateret: CBS LAW // 10/03/2022