ksjjur

CBS LAW

Kathrine Søs
Jacobsen Cesko
Ph.d.-stipendiat


Kontor: POR/18.B-1.135
Tel:
+4538152617
E-mail: ksj.law@cbs.dk
.
Præsentation

Kathrine Søs Jacobsen arbejder på en ph.d.-afhandling om rammerne for samarbejder og relationer mellem økonomiske aktører i konkurrencen om offentlige kontrakter. Afhandlingen har fokus på krydsfeltet mellem udbudsreglerne og konkurrencereglerne, samt virkninger heraf.

Denne interdisciplinære ph.d.-afhandling bestræber sig på fra et juridisk og økonomisk perspektiv at analysere samarbejde mellem private økonomiske operatører i konkurrence om offentlige indkøbsaftaler. Der vil være særlig fokus på anvendelse af konkurrenceret ved offentlige myndigheders tildeling af offentlige kontrakter. Desuden inddrages økonomisk teori til at undersøge incitamenterne for samarbejde og for at undersøge den aktuelle retstilstands effekt på private økonomiske aktørers handlinger. 

Primære forskningsområder
  • EU-ret
  • Udbudsret
  • Konkurrenceret
Curriculum Vitae
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/ksjjur
Kurser
  • Regulering af markeder, Cand.merc.(jur.)
  • Juridisk metode, HA(jur.)
  • Projekt 1: Konkurrenceret og industriøkonomi, HA(jur.)
  • Projekt 2: Metodologi, Videnskabsteori og Indre Markedsprojekt, HA(jur.)
Vejledning
  • Bachelorprojekter på HA(jur.)
  • Kandidatafhandlinger på Cand.merc.(jur.)
Publikationer sorteret efter:
2020
Kathrine Søs Jacobsen Cesko / Blurring the Boundaries Between Being an Employee and Self-employed : An EU Competition Law Analysis of the Employment Status of Wolt Couriers.
Frederiksberg : Copenhagen Business School [wp] 2020, 14 s. (CBS LAW Research Paper, Nr. 20-32)
Working paper
Bibeskæftigelse
  • Formand for Danske Erhvervsjurister fra maj 2016 til Juni 2020. Læs mere om foreningen her