ksjjur

CBS LAW

Kathrine Søs
Jacobsen Cesko
Ph.d.-stipendiat


Kontor: POR/18.B-1.135
Tel:
+4538152617
E-mail: ksj.law@cbs.dk
.
Præsentation

Kathrine Søs Jacobsen arbejder på en ph.d.-afhandling om rammerne for samarbejder og relationer mellem økonomiske aktører i konkurrencen om offentlige kontrakter. Afhandlingen har fokus på krydsfeltet mellem udbudsreglerne og konkurrencereglerne, samt virkninger heraf.

Denne interdisciplinære ph.d.-afhandling bestræber sig på fra et juridisk og økonomisk perspektiv at analysere samarbejde mellem private økonomiske operatører i konkurrence om offentlige indkøbsaftaler. Der vil være særlig fokus på anvendelse af konkurrenceret ved offentlige myndigheders tildeling af offentlige kontrakter. Desuden inddrages økonomisk teori til at undersøge incitamenterne for samarbejde og for at undersøge den aktuelle retstilstands effekt på private økonomiske aktørers handlinger. 

Primære forskningsområder

•    EU-ret
•    Udbudsret
•    Konkurrenceret
 

Curriculum Vitae
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/ksjjur
Kurser
  • Regulering af markeder, Cand.merc.(jur.)
  • Videregående juridisk metode og retsteori, HA(jur.)

 

Vejledning

•    Projekt 1 og 2
•    Bachelorprojekter
•    Kandidatafhandlinger

Bibeskæftigelse
  • Formand for Danske Erhvervsjurister fra maj 2016 til Juni 2020. Læs mere om foreningen her