Effekten af materiale artifakter og visuel repræsentation på institutionaliseringen af innovation (Material artefacts)


Abstract:

Forskningsprojektet undersøger materielle og visuelle dimensioner af institutionelle processer, et emne som indtil nu har undgået forskningens søgelys. Projektet forholder sig til den materielle og visuelle drejning, som samfundsvidenskaberne - og samfundet som helhed - i øjeblikket gennemgår, ved at belyse hvordan materielle objekter og visuelle repræsentationer påvirker institutionaliseringen af en innovation. Fokus rettes mod samspillet mellem innovationers materielle og visuelle karakteristika og individers æstetiske reaktioner og adfærdsmæssige respons. Fire empiriske forskningsprojekter vil blive gennemført: social ansvarlig virksomhedspraksis, beton som byggemateriale, modernistisk arkitektur og byers identitet. De materielle og visuelle dimensioner af institutionelle processer forventes at blive stadigt vigtigere for vores samfund i takt med, at vi lægger stigende vægt på det materielle og visuelle udtryk af innovationer. Denne udvikling ses allerede i vores implicitte præference for æstetik, når vi vælger at tage innovationer til os.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Samarbejdspartnere:

Boston College, The University of Sydney Business School, Grenoble École de Management, University of Sydney

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-06-2013

Slutdato:

30-09-2016

The page was last edited by: Dean's Office of Research