CEO vs. CFO: Betydningen af toplederes personlige stil og indbyrdes status for virksomhedens regnskabsaflæggelse


Abstract:

En virksomheds præsentation af årets resultater i form af virksomhedens årsregnskab er en vigtig faktor i mange væsentlige forhold såsom ejernes vurdering af virksomhedens evne til at generere tilfredsstillende afkast, nye investorers beslutning om at investere i virksomheden, finansielle institutioners og leverandørers kreditvurdering af virksomheden, kundernes villighed til at indgå større kontrakter og partnerskaber, samfundets opfattelse af virksomhedens bæredygtighed, virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft osv.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Advokat Bent Thorbergs Fond

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-11-2015

Slutdato:

30-06-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research