Husk den åbne arbejdspladskultur

News

Ifølge professor Finn Østrup, CBS, er der brug for kritiske medarbejdere, der tør sige deres mening om virksomhedens udfordringer

 
11/11/2013

Den 23. oktober afholdte Djøf finanssektorens dag, hvor den finansielle branche mødtes for at drøfte temaer og tenderser der præger branchen. I år afholdtes dagen under overskriften finansiel stabilitet.

Professor Finn Østrup fra CBS holdte oplæg om finansiel ustabilitet og den afledte konsekvens for sektoren og samfundet. Et af de punkter, der blev bragt op var, at krisen medfører, at medarbejdere ikke tør at sige deres mening, af frygt for at blive fyret. Det er sjældent i arbejdsgivers interesse, at medarbejderne er ukritiske. Det er netop i krisetider, at der er brug for kritiske medarbejdere, der tør sige deres mening om virksomhedens udfordringer - og komme med ideer om effektivisering og omorganisering.

Målet bør være, at der er en kultur, hvor arbejdsgiver og medarbejder får talt åbent om de udfordringerne der er/ kan være på arbejdspladsen. Det er godt for arbejdsmiljøet, men også godt for virksomhedens økonomi – og i sidste ende Danmark. 

 

Uddrag fra finanssektorens dag 2013, i "Djøf", den 4 november, 2013.

The page was last edited by: Department of International Economics and Management // 12/17/2017