Flere fonde vil give flere arbejdspladser

News

Flere danske virksomheder kan sikres og job skabes, hvis der oprettes flere erhvervsdrivende fonde. Det mener CBS-professor Steen Thomsen, der har forsket i ejerstrukturer og god selskabsledelse.

 
10/30/2013

"Man kan i dag udfordre den lidt gammeldags forestilling om, at fondene bevarede, mens iværksættere udviklede, da fondene over de senere år har medvirket i etableringen af nye virksomheder via ventureinvesteringer," siger Steen Thomsen.

Novo Nordisk Fonden uddeler i dag omkring 1 mia. kr. til dansk forskning, og Lundbeckfonden omkring halvdelen af dette beløb. Ved siden af investerer begge fonde store beløb i biotek. Siden 2007 har Novo Nordisk Fonden bevilget støtte på 3,1 mia. kr. til etableringen af fire forskningscentre og en national biobank. Det tiltrækker udenlandske forskere til Danmark, men skaber også danske job.

I sin vækstplan har regeringen lagt op til "at sikre vækst og erhvervsudvikling i Danmark" ved at tilbyde udskydelse af skattebetalingen, når en virksomhed overdrages til en fond. Men det må ikke koste Staten mere end 300 mio. kr. årligt, og derfor bliver det nok ikke til noget. "I Danmark har vi gjort det umuligt at stifte nye erhvervsdrivende fonde med de nuværende skatteregler. Regeringen vil gerne ændre på det, og det må ikke koste en herregård, men man kan ikke have en lov, der siger, at noget gælder, indtil det koster 300 mio. kr.," siger Steen Thomsen.

Læs den fulde artikel i "Børsen", 29. oktober 2013: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/63917/artikel.html#ixzz2jCm8PaQq

The page was last edited by: Department of International Economics and Management // 12/17/2017