Caspar Rose i Politiken: Nyudnævnte bestyrelsesmedlemmer i banker bør gennemgå et kursusforløb


10/14/2013

Debatindlæg af caspar Rose i "Politiken", den 13.  oktober 2013, kultur, side 10

Danmark har i modsætning til vores nabolande i årene op til finanskrisen haft et alt for stort antal af sager, hvor bestyrelsens kontrol med en række bankdirektører svigtede totalt. Bankerne er efterfølgende krakket eller endt i statens skraldemandsselskab Finansiel Stabilitet. Men hvorfor endte det hele så galt? Var det fordi renten var for lav, var det indførelsen af de afdragsfrie lån eller boligboblen? Sandheden er nok en flerhed af årsager, men en ting er sikker. Bestyrelserne i de krakkede banker formåede ikke at give direktøren tilstrækkeligt med modspil, således at magtforholdet tippede til de pågældende direktørers fordel. 

Uden de rette kompetencer efterlades bestyrelsen svag, da netop finansielle virksomheder er langt mere komplicerede end almindelige virksomheder. 
Mængden af ny finansiel lovgivning er steget eksponentielt i de senere år efter finanskrisen, og der er intet, som tyder på, at denne udvikling stopper. Dette øger kravene til bestyrelsens viden og indsigt. Det viser sig ved, at bankernes regnskaber er langt mere omfattende og komplicerede end andre ' almindelige' virksomheders af samme størrelse. Nu er det ikke længere nok at være uddannet statsautoriseret revisor, hvilket er en af landets længste og velrespekterede uddannelser. 

Den tidligere erhvervs-og vækstminister fik således indført et krav om certificering dvs. efteruddannelse af de statsautoriserede revisorer, hvis de skal revidere finansielle virksomheder. 
Dette er tankevækkende, når man tænker på den manglende faglige ballast i mange af de krakkede banker, hvilket blandt andet illustreres af bestyrelsesmedlemmernes baggrund i Tønder Bank, som bestod af en gartner, elinstallatør, maskinhandler, møbelfabrikant og handelsskolelærer. 
Jeg er sikker på, at de pågældende bestyrelsesmedlemmer er rigtig dygtige inden for deres eget felt. Men de besad ikke de nødvendige kompetencer til at kunne udfordre direktøren og så ikke de mange ' røde flag' i udlånsbøgerne. 

Rangvid-rapporten, som har kortlagt årsagerne til finanskrisen herhjemme, indeholder en række anbefalinger om god selskabsledelse. Det anbefales, at nyudnævnte bestyrelsesmedlemmer skal gennemgå et kursusforløb hos en udbyder, som er godkendt af Finanstilsynet. 
Dette er et særdeles nyttigt forslag, som ikke bør samle støv. Som underviser for flere bestyrelser er det min klare vurdering, at der bør etableres et skræddersyet uddannelsesforløb med en undervisning, der kombinerer teori og praksis for nye medlemmer af finansbestyrelser. 
Bedre kompetencer i bestyrelseslokalet er simpelthen en win-win-mulighed både for bankernes aktionærer og samfundet, som fremtiden vil bebrejde os, hvis vi ikke griber. 
Jeg er sikker på, at de pågældende bestyrelsesmedlemmer er rigtig dygtige inden for deres eget felt. Men de besad ikke de nødvendige kompetencer til at kunne udfordre direktøren. 


Caspar Rose

 

 

The page was last edited by: Department of International Economics and Management // 12/17/2017