zgfi

Department of Finance

  • Center for Big Data in Finance (BIGFI)
Zhuolu
Gao
PhD fellow


Room: SOL/D4.17
Tel:
+4538153765
E-mail: zg.fi@cbs.dk
Zhuolu Gao
Link to this homepage
www.cbs.dk/en/staff/zgfi