Mindeord for Ole Gjessø Andersen

Adjungeret professor ved Center for Corporate Governance, Ole Gjessø Andersen, er gået bort.

06/03/2020

Det er med stor sorg at Center for Corporate Governance, CBS, har erfaret at adjungeret professor Ole Gjessø Andersen er gået bort.

Ole blev i marts 2015 udnævnt som adjungeret professor på centeret og gav i denne sammenhæng sin første forelæsning under temaet ’Bestyrelsesdynamik- og ledelse’.

Om udnævnelsen som adjungeret professor ved centeret udtalte Ole Gjessø Andersen: ”Mine ambitioner er at bidrage til udviklingen af corporate governance generelt og bestyrelsesarbejde specifikt. Jeg tror at samarbejdet mellem erhvervslivet og den akademiske verden er til gavn for begge parter og ud over mit bidrag til undervisning og forskning, så forventer jeg bestemt også at kunne tage noget med den anden vej.”

Få i Danmark havde samme erfaring fra bestyrelseslokalet som Ole. Han har siddet i bestyrelsen for nogle af de største virksomheder i Danmark, og derfor var det næsten selvskrevet, at han underviste på CBS’ Executives Board Leadership Masterclass samt andre bestyrelsesuddannelser. Han var et særdeles værdsat medlem af Bestyrelsesforeningen.
Hans viden, arbejde og kompetencer inden for bestyrelsesområdet var enestående og vil blive savnet i det danske selskabsland og blandt os på Center for Corporate Governance og i Bestyrelsesforeningen.

 Æret være hans minde.

The page was last edited by: Department of Accounting // 06/03/2020