Karnov Jura - fjernadgang indtil videre.

Giver adgang til al dansk lovgivning med udførlige kommentarer, henvisninger til domsafgørelser, lovforberedende arbejde og relevant litteratur, historiske oplysninger samt redegørelser for administrativ praksis

Karnov Jura contents

Current Danish legislation including detailed references to comments, rulings, historical data, and expositions of administrative practice.

You will find Karnov Jura on the shared Karnov Group interface of legal resources. Ugeskrift for Retsvæsen, EU-Karnov etc. are available from here as well

Karnov Jura facts

Geography Denmark
Provider Karnov Group

 

Subjects

Types

The page was last edited by: CBS Library // 05/11/2020