Karnov Jura

Giver adgang til al dansk lovgivning med udførlige kommentarer, henvisninger til domsafgørelser, lovforberedende arbejde og relevant litteratur, historiske oplysninger samt redegørelser for administrativ praksis. NB: Fjernadgang for CBS studerende - følg linket til mycbs.dk

Karnov Jura

Giver adgang til al dansk lovgivning med udførlige kommentarer, henvisninger til domsafgørelser, lovforberedende arbejde og relevant litteratur, historiske oplysninger samt redegørelser for administrativ praksis. NB: Fjernadgang for CBS studerende - følg linket til mycbs.dk

Karnov Jura contents

Current Danish legislation including detailed references to comments, rulings, historical data, and expositions of administrative practice.

The module Karnov Law contains a collection of English translations of Danish laws.

You will find Karnov Jura on the shared Karnov Group interface of legal resources. Ugeskrift for Retsvæsen, EU-Karnov etc. are available from here as well

For more detailed information on the content of Karnov Jura see the Danish version

 

Karnov Jura facts

Geography Denmark
Provider Karnov Group

 

The page was last edited by: CBS Library // 04/15/2024