Boglancering: Danmark som søfartsnation af Anders Ravn Sørensen


25/11/2020

anders ravn bog

Danmark som søfartsnation - Fortællinger, interesser og identitet gennem 250 år

Anders Ravn Sørensen 
1. udgave 2020
ISBN: 9788712060628 
Pages: 304
Publisher: Gads Forlag 
Udgivelsesdato: 24-11-2020

More info

 

I denne bog undersøger og analyserer Anders Ravn Sørensen den historiske udvikling af fortællingerne om Danmark som søfartsnation. Bogen skildrer det aftryk, som søfartsfortællingerne har sat sig i dansk kunst, kultur og selvforståelse. Samtidig viser bogen, hvordan søfartsfortællingen har været i konflikt med andre store grundfortællinger om, hvordan det moderne Danmark blev til.  

Siden slutningen af 1700-tallet har en særlig fortælling om Danmark taget form. Det er fortællingen om en stolt søfartsnation beboet af et maritimt folk, der siden vikingetiden har sat kursen mod fjerne kyster og sikret vækst og velstand til nationen. Søfartsfortællingen går igen i fag- og skønlitteratur, i film og på teatret, er hugget i granit rundtom i landet og gentages på museer, i skåltaler og i erhvervsfremmende tiltag – også i dag.


Danmark som søfartsnation viser, hvordan fortællingen gennem tiden har skiftet i styrke og fokus, men at den ej blot er til lyst. Tværtom formes og bruges den på bagtæppet af specifikke erhvervsinteresser og ofte i konflikt med andre grundfortællinger om, hvordan det moderne Danmark blev til.

Danmark som søfartsnation er en søfartens kulturhistorie skrevet ud fra et erhvervshistorisk perspektiv.

 

Sidst opdateret: Department of Business Humanities and Law // 25/11/2020