Bogudgivelse: Transformationens politik. Ledelse af tidens udfordringer


20/06/2023

transformationens politik

TRANSFORMATIONENS POLITIK. LEDELSE AF TIDENS UDFORDRINGER

Niels Åkerstrøm Andersen, Dorthe Pedersen, Erik Mygind du Plessis, and Jette Sandager (ed.)
Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2023

 

Hvis transformation er tidens svar, hvad er da spørgsmålet?

Den danske velfærdsstat er under transformation. Offentlige organisationer formulerer visioner, lægger strategier og anvender koncepter, der udtrykker ønsker og håb om grundlæggende transformative forandringer af samfundet. Det gælder koncepter som radikal innovation, adaptive algoritmer, agile strategier, teknologisk disruption og potentialitetsledelse. Tidens ledelsesudfordringer handler om netop tid og forhåbninger om en radikal anden fremtid.

More info

 

Sidst opdateret: Department of Business Humanities and Law // 21/06/2023