Nysgerrighed og samfundsansvar står centralt i ny CBS-strategi

CBS har fået ny strategi. Efter et års intenst strategiarbejde har CBS’ bestyrelse nu godkendt en ny ramme og retning for CBS med fokus på at skabe positive forandringer gennem samarbejde med en bred vifte af eksterne interessenter, blandt andet det danske erhvervsliv.

01/07/2020

CBS’ bestyrelse har i denne uge godkendt CBS’ nye strategi. Strategien, der er blevet udviklet over det seneste år, tager bl.a. afsæt i ønsket om at bidrage til løsning af nogle af de store udfordringer, samfundet står over for i disse år, og hvor blandt andet erhvervslivet spiller en væsentlig rolle i de løsninger, der skal findes.


- Det ligger jo i vores navn, at både den forskning og de forskningsbaserede uddannelser, vi leverer til det danske samfund, har business fagligheden som omdrejningspunkt. Den faglighed skal vi nu styrke inden for rammen af den nye strategi, og vi skal gøre det på en måde, så det kommer samfundet mest muligt til gode, siger rektor Nikolaj Malchow-Møller, der er godt tilfreds med, at det er lykkedes CBS at lave en ambitiøs og samfundsmæssig relevant strategi for de kommende år.


Eksternt serviceeftersyn undervejs
Strategien er blevet til med input fra både medarbejdere og studerende og bygger videre på mange af de styrker, CBS allerede har. Også eksterne interessenter har hjulpet strategien godt på vej. Undervejs i processen har bl.a. erhvervslivet, gymnasiesektoren, fonde og forskellige interesseorganisationer hjulpet med at trykprøve nogle af de tanker og idéer, CBS nye strategiske ramme og retning bygger på.


- Som offentligt finansieret universitet er det selvfølgelig helt afgørende for os, at vi rammer skiven i forhold til, hvad samfundet og de mange eksterne interessenter forventer af os og det, vi kan bidrage med. Her spiller ikke mindst udviklingen af vores uddannelser en vigtig rolle. Derfor er jeg også særlig glad for det store engagement, vores studerende har lagt i strategiudviklingen. Det er dem, der skal ud og gøre en forskel og derfor har deres drømme og visioner været vigtige for os, siger Nikolaj Malchow-Møller.


Samarbejde bliver afgørende
Med en strategi, der nysgerrigt kaster sig ud i løsning af nogle af de såkaldt store spørgsmål, er det klart, at samarbejde bliver et helt centralt ord for de fremtidige strategiske prioriteringer på CBS. Om det er de helt aktuelle konsekvenser af den globale corona-pandemi, arbejdet med en grøn erhvervsomstilling eller en gradvis transformation til livslang læring, så er der ingen tvivl om, at ét universitet ikke kan gøre dette alene.


- Store og komplekse problemer kræver både nysgerrighed og en fælles indsats, hvis vi skal finde langtidsholdbare og bæredygtige løsninger. Jeg ser derfor frem til, at CBS i endnu højere grad kommer til at bidrage på tværs af fag, og fx arbejde sammen med natur- og sundhedsvidenskab, men også ved at indgå i samarbejder med virksomheder, fonde og andre samfundsaktører, for at finde de gode løsninger, siger Nikolaj Malchow-Møller.

For flere oplysninger kontakt rektor Nikolaj Malchow-Møller via sekretariatschef Charlotte Autzen
 

Sidst opdateret: Communications // 02/07/2020