At læse = 37 timers arbejdsuge

Nyt kodeks for undervisningen på CBS sætter en fælles standard på tværs af studierne og slår fast, at det at læse på et universitet kræver en arbejdsindsats, som svarer til et arbejde på fuld tid.

 
13/09/2012

Studiejobs fylder mere i kalenderen. Det kan såmænd være fornuftigt, hvis jobbet er studierelevant, men det er det ikke altid. Nyt kodeks for undervisningen på CBS fastslår, at et studium kræver en arbejdsindsats, som svarer til et fuldtidsarbejde, og uddannelsesdekan Jan Molin ser en tendens til, at studiejobs ofte kommer på tværs.

- Det er vores indtryk, at studerende på CBS og andre steder arbejder mere og tiden tages fra studierne, siger han.

Overvej om studiejob betaler sig

Han uddyber, at studierelevante jobs eller jobs, hvor man ind imellem kan læse op på sit pensum eller lave opgaver, kan give god mening.  Andet arbejde bør minimeres. Det er en afvejning af, hvor karrierefremmende arbejdet er, og hvor meget det belaster studiet. Selv dem, der har et studiejob, som er relevant for deres uddannelse, bør overveje, om det på den lange bane kan betale sig at bruge studietiden på at arbejde.

- Det er et storbyfænomen med mange jobmuligheder. Studerende skal passe på ikke at komme til at lave en alliance med fanden, hvor studiejobbet tager så mange timer, at man ikke kan passe sit studie og kvalificere sig til et rigtigt job og et godt et af slagsen, siger Jan Molin.

Nok kontaktlinser til en måned

CBS har lanceret et kodeks for undervisningen for at undgå, at studerende på nogle af studierne forsøger at klare sig igennem med en indsats på deltid. Kodekset er udarbejdet sammen med studenterorganisationerne og slår fast, at et studie er et fuldtidsstudium på 1650 timer om året.

Mikset af aktiviteterne er forskelligt fra studium til studium og fra bachelor- til kandidatuddannelse, men summen af projekter, praktik, undervisning, gruppearbejde, opgaver på nettet, læsning af teori, eksaminer osv. skal ifølge Jan Molin tilsammen give en arbejdsbyrde, som svarer til en 37 timers arbejdsuge.

- Hvis man køber en æske kontaktlinser skal kvaliteten passe til en, men der skal også være det antal kontaktlinser - eller den mængde af studieaktiviteter - som passer til hele måneden, siger uddannelsesdekanen.

12 timer om ugen er en retningslinje

Et vigtigt redskab for at sikre en god studiekvalitet er en minimumstandard for antal undervisningstimer og uger med 12 timer om ugen i 12 uger pr. semester for bachelorstuderende. Det er ifølge Jan Molin en retningslinje, som nogle steder er blevet forvekslet med en garanti.

- Det er nogle steder i pressen misforstået og tolket som en timegaranti, men det er en minimumstandard for uger, hvor der ikke er andre aktiviteter som fx eksamener, praktik eller projekter. Kodekset for undervisning lægger op til en pædagogik, som trækker på forskellige typer af studieaktiviteter. Derfor vil der være studier, som ligger under 12 undervisningstimer om ugen, fordi det passer bedre i forhold til målene. De samlede undervisningsaktiviteter skal dog svare til et fuldtidsstudium på 1650 timer om året, siger Jan Molin.

Han tilføjer, at alle studier i løbet af de næste 2-3 år skal igennem en såkaldt turnusevaluering, hvor ledelsen sammen med studenterorganisationerne ser på, om studiet svarer til et fuldtidsarbejde og om der er en god balance mellem undervisningstimer, holdstørrelser og lærerressourcer.

Læs Kodeks for undervisningsplanlægning 

Sidst opdateret: Communications // 14/09/2012