Forskningsledere på skolebænken

Nyheder

Efterspurgt kursus afholdes for femte gang

 
06/07/2006

Efterspurgt kursus afholdes for femte gang

Der stilles i dag store krav til ledere af forskningsmiljøer. Udfordringerne er mange, og lederne skal leve op til forventninger om effektivitet, anvendelsesorientering og ikke mindst forskning på tværs af faggrænser. Forskningsledere inden for den offentlige sektor har dog mulighed for at blive bedre rustet til at møde udfordringerne.

For femte gang udbyder CBS og Handelshøjskolens Efteruddannelsescenter (HHE) ”Research Management Course” til efteråret. Kurset tiltrækker en bred vifte af forskningsledere fra både universiteter og sektorforskningsinstitutter med tilknytning til så forskellige områder som eksempelvis humaniora og medicin. Blandt deltagerne er i år som noget nyt forskere fra både Norge og Sverige.

”Det er fantastisk at være en del af dette kursus. Det syder af energi og vilje til forandring hos deltagerne. Ledelse tages virkelig alvorligt her – både som personlig og faglig dimension. Spændende er det også at se at hvordan der skabes netværk på tværs af vores institutioner og hvordan erfaringer deles mellem deltagerne. Det har været en spændende udvikling at køre kurset gennem flere år – med et stadigt stigende deltagerantal. Interessant er det også at ”brandet” nu har bredt sig til Norge og Sverige” - udtaler kursusleder, Dekan Søren Barlebo Rasmussen

Research Management Course blev afholdt for første gang i 2002/3 på opfordring fra Rektorkollegiet.  120 professorer, afdelingsledere, institutledere og mange andre profiler har været gennem kurserne. Og de kommer både fra universiteterne og sektorforskningsinstitutionerne. Der er allerede nu tilmeldt 40 kursister til det næste kursus, der begynder til september og løber over tre moduler, der er placeret i september, november og februar.

På kurset får deltagerne konkrete ledelsesredskaber til f.eks. at håndtere forandringer og udforme strategier, og ikke mindst bliver de en del af et netværk for forskningsledere.

Sidst opdateret: Communications // 01/08/2006