Forelæsning på video vinder frem

Nyheder

Et videohold, der opererer på tværs af studier, giver helt nye muligheder for repetition og fjernundervisning

 
02/05/2012

Siden årsskiftet er CBS’ studerende stødt på flere og flere vodcasts og videocases i undervisningen. Tiltaget er en del af et større strategiprojekt, som øger brugen af informations- og kommunikationsteknologi i undervisningen.

Et supplement – ikke en erstatning

En vigtig del i projektet er det mobile videohold, der opererer på tværs af uddannelser. Holdet producerer alt fra videocases til vodcasts, hvor de studerende kan gense en hel eller dele af en forelæsning klippet sammen med relevante slides og diskussioner fra forelæsningen.

- Video bør ikke erstatte aktiv deltagelse i undervisningen eller det at arbejde med stoffet. Men det fungerer som et rigtig godt supplement, siger chefkonsulent Steffen Löfvall fra dekansekretariatet for uddannelse.

Han tilføjer:

- Visuel kommunikation er kommet for at blive. Tilstedeværelsesundervisningen på campus vil i stigende omfang blive suppleret med live-transmissioner og virtuelle undervisningsforløb, hvor video og lyd vil få en vigtig rolle.

Sammen med lektor ved Institut for it-ledelse, Helle Zinner Henriksen, leder han CBS’ IKT-initiativ, der er sat i gang som en del af strategien for at øge brugen af informations- og kommunikationsteknologi i undervisningen.

CBS' videohold. Fra venstre mod højre: Regin Fjallsbak, Thomas Rousing, Emil Nørgaard Munk og Yaron Schwartz. Sille Clara Nielsen, Stina Marie Hasse Jørgensen og Annika Lund Jensen er også på holdet.

70 produktioner

Videoproduktionerne bliver blandt andet brugt i forbindelse med eksamensforberedelse, hvor studerende har mulighed for at gense udvalgte forelæsninger og diskussioner, der er foregået i undervisningen. Studerende har også mulighed for at se forelæsninger, hvis de er gået glip af en enkelt eller måske har været på udveksling og derfor ikke har kunnet deltage i undervisningen.

På HA(kom.)-uddannelsen har studerende på udveksling for eksempel fået tilbud om at følge enkelte fag på uddannelsen herhjemme, mens de er i udlandet, så de udover erfaring fra udlandet kan få den relevante teori herhjemme, som deres medstuderende også får.

Videoholdet er også begyndt at sende live-transmissioner fra særlige events som for eksempel CBS Case Competition 2011. Fremover kan udvalgt undervisning også transmitteres direkte til internettet og til andre undervisningslokaler.

I løbet af forårssemesteret er der blevet lavet mere end 70 produktioner, og antallet forventes at stige i den kommende tid.

 

Fakta

På teach.cbs.dk kan du læse mere om hele projektet og få en smagsprøve på videoerne.

Sidst opdateret: Communications // 03/05/2012