Rapport kortlægger ejerledede virksomheder

Nyheder

Danmark står over for, at 17.000 virksomheder skal skifte ejere de næste ti år. En ny omfattende rapport sætter tal på ejerledede virksomheder og fokuserer på ejerskab, ledelse, bestyrelse og generationsskifte.Tallene præsenteres i dag på en konference arrangeret af Center for Ejerledede Virksomheder, CBS.

 
25/02/2015

Vipp

Billedtekst: På konferencen ’Ejerledelse - Nu og for fremtiden’ kommer chairman Jette Egelund fra familievirksomheden Vipp og fortæller om sine erfaringer med et ejerskifte. Billedet er fra Maries Frisørsalon 1939, som den første Vipp pedalspand blev produceret til. Kilde:Vipp.

Næsten 4 ud af 5 danske virksomheder er ledet af ejeren selv, og inden for de kommende ti år vil 17.000 virksomheder skulle skifte ejer. Det fremgår af en ny rapport.

Der er derfor grund til at diskutere udfordringer og potentialer for de fremtidige ejerledede virksomheder. I går lagde CBS hus til et VL-møde om ejerledelse, hvor bl.a. CEO for Novo-Fonden Eivind Kolding var forbi. I dag er samme tema omdrejningspunktet for en konference på CBS; ”Ejerledelse - Nu og for fremtiden”.

På konferencen offentliggøres bl.a. den nye rapport "Ejerledelse i Danmark" (PDF iconpdf), der som den første af seks rapporter, kortlægger udbredelsen af ejerledede virksomheder. Rapporten viser, at i 10.200 virksomheder er ejeren lige nu over 65 år, men det vil snart ændre sig, understreger en af forskerne bag rapporten:

- De kommende år vil der være et stort pres på generationsskifte i danske ejerledede virksomheder. Den store udfordring er nu at bruge kortlægningen til at komme i dialog med og udvikle værktøjer til virksomheder, så vi kan sikre de bedste overdragelser, siger Morten Bennedsen, Hoffman-professor ved INSEAD i Frankrig.

Han er leder af et forskningscenter i familievirksomheder, Wendel forskningscenter, som Center for Ejerledede Virksomheder (CEV) på CBS arbejder tæt sammen med.  

Kortlægning åbner for spørgsmål
Rapporten viser, at kun én ud af ti anpartsselskaber har etableret en bestyrelse. Tallene dokumenterer også, at kun 8 pct. af bestyrelsesposterne i de store virksomheder er besat af kvinder.

- Det er interessant, at mange virksomheder ikke prioriterer at have en bestyrelse, fordi man måske ikke mener, det er værd at satse på. Det åbner for spørgsmålet, hvilken rolle bør bestyrelser have? Det er bare et af mange spørgsmål, tallene lægger op til, som vi vil arbejde videre med, siger Morten Bennedsen.

De næste fem rapporter om ejerledede virksomheder bliver udgivet med omkring et halvt års mellemrum de kommende år, og temaet for næste rapport er de økonomiske konsekvenser af ejerskifter.

På konferencen i dag vil professor og forskningsdekan på CBS Peter Møllgaard præsentere CEV’s arbejde. Tre ejerledede virksomheder, vil fortælle om deres erfaringer med ejerskifter heriblandt chairman Jette Egelund fra familievirksomheden Vipp, der producerer den verdenskendte pedalspand.

Læs programmet for konferencen "Ejerledelse - Nu og for fremtiden" (PDF iconpdf)

Læs mere om Center for Ejerledede Virksomheder

Læs mere om forskningscentret ved INSEAD

Fakta fra rapporten
En ejerledet virksomhed er en virksomhed med en kontrollerende ejer, der er aktiv i den daglige ledelse.
Data bygger på tal, der dækker over danske virksomheder i en 19-årig periode fra 1995 til 2013.

•    67 pct. af alle danske aktie- og anpartsselskaber er ejet af en enkelt person  
•    7 ud af 10 virksomheder har én kontrollerende ejer
•    1 ud af 10 anpartsselskaber har etableret en bestyrelse
•    8 pct. af bestyrelsesposterne i store virksomheder er besat af kvinder
•    I 81,5 pct. af alle danske virksomheder er direktøren også kontrollerende ejer
•    32 pct. af alle direktørskifter sker inden for familien
•    I 10.200 ejerledede virksomheder er ejerlederen over 65 år
•    Omkring 17.000 virksomheder vil med stor sandsynlighed foretage ejerskifte inden for 10 år
•    23.000 virksomheder i Danmark vil total set foretage ejer- eller generationsskifte inden 2025

Kilde: ”Ejerledelse i Danmark” af professor på INSEAD Morten Bennedsen og lektor på Hong Kong Universitet Kasper Meisner Nielsen, februar 2015.

Om Center for Ejerledede Virksomheder
Center for Ejerledede Virksomheder (CEV) er et forskningscenter på CBS, som blev etableret i maj 2014. Med en bevilling på 22,8 millioner kroner banede Industriens Fond vejen for centret, der skal udvikle konkrete værktøjer og metoder til, hvordan flere danske ejerledere virksomheder gennemgår et succesfuldt ejerskifte. Centeret har desuden indgået et samarbejde med verdens førende forskningscenter i familievirksomheder, Wendel International Centre for Family Entreprise på INSEAD.

For yderligere information kontakt:
Forskningsdekan og professor Peter Møllgaard, tlf. 21622015 eller pm.research@cbs.dk
Adm. direktør i Industriens Fond Mads Lebech, tlf. 20 94 90 46 eller ml@industriensfond.dk  
Professor Morten Bennedsen, INSEAD, Skype: morten_bennedsen eller morten.BENNEDSEN@insead.edu

 

Sidst opdateret: Communications // 02/09/2020