CBS tilbyder bacheloruddannelse i shipping economics

CBS Maritime spiller en vigtig rolle i nye samarbejder med shippingbranchen og på tværs af universiteter. Maritim forskerdag på CBS understregede behovet for tiltaget og blev besøgt af uddannelsesminister Morten Østergaard. CBS har netop ansøgt ACE Danmark om den første danske, akademiske uddannelse i shipping economics på bachelorniveau

30/05/2013

Regeringens vækstplan lægger op til en styrkelse af forskning og uddannelse inden for den maritime sektor. Den Danske Maritime Fond og CBS Maritime samlede d. 28. maj de danske universiteter til en særdeles velbesøgt Maritim forskerdag på CBS, som udover besøg fra forskningsmiljøer på universiteterne også havde deltagelse fra erhvervslivet. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, Morten Østergaard, gæstede arrangementet, hvor han bakkede CBS Maritime og samarbejderne mellem universiteterne og Det blå Danmark op.

Central rolle til CBS
Henrik Sornn-Friese er Director for CBS Maritime og lektor ved Institut for Innovation og Organisationsøkonomi:

- Vi har vist, at vi kan samle universiteter og erhvervslivet, og som vi har hørt i løbet af dagen, så vil shippingbranchen gerne tættere på den forskning, der foregår på universiteterne. CBS spiller en central rolle i det projekt – at dele og koordinere viden. Det har vi også gjort i f.eks. udmøntningen af forslag til INNO+, hvor vi sammen med erhvervet og de øvrige universiteter har samlet og bearbejdet indkomne forslag inden for det maritime område, så vi kunne sende ét samlet forslag til innovationstiltag. Vi kan effektivisere ved at vidensdele og være tværfaglige, siger han.

Et konkret resultat af CBS’ fokus på området er den første akademiske uddannelse inden for shipping. Lige nu ligger ansøgningen om akkrediteringen af den første akademiske uddannelse inden for shipping economics på bachelorniveau hos akkrediteringsinstitutionen ACE Danmark. Uddannelsen er udviklet sammen med Danmarks Rederiforening, og CBS forventer at åbne dørene for nye studerende i 2014.

Tværfagligheden vil gavne erhvervslivet
Co-director for CBS Maritime og lektor ved Produktion og Erhvervsøkonomi, Carsten Ørts Hansen, fremhæver netop samarbejde på tværs af de danske forskningsmiljøer som et stærkt bidrag til erhvervet:

- Når CBS Maritime sætter sig sammen med de andre universiteter og sammentænker de tekniske muligheder med de juridiske og erhvervsøkonomiske betingelser, opstår der nye muligheder og ny viden. De nye samarbejds- og forskningsmuligheder ser vi som en anerkendelse af CBS Maritime, men det er også en forpligtigelse til at levere relevant forskning, der kan styrke erhvervets konkurrenceevne. Vi skal samle os og samarbejde på tværs af fagligheder. Vi må ikke tage for givet, at ”det går jo godt i Danmark”. Verden står jo ikke stille, siger han.

For flere oplysninger om den ny bachelor kontakt lektor Martin Jes Iversen, mail: mi.lpf@cbs.dk, for flere oplysninger om CBS Maritime kontakt Henrik Sornn-Friese , mail: hsf.ino@cbs.dk

Sidst opdateret: Communications // 25/01/2024