Fra projekt til partnerskab - erfaringer fra sundhedsområdet

På konferencen lanceres minirapporten ’Fra projekt til partnerskab’ med anbefalinger til partnerskabsarbejde på sundhedsområdet

Torsdag, 6 juni, 2019 - 12:30 to 17:30

Fra projekt til partnerskab - Erfaringer fra sundhedsområdet

På konferencen lanceres minirapporten ’Fra projekt til partnerskab’ med anbefalinger til partnerskabsarbejde på sundhedsområdet. Samtidig præsenterer konferencen erfaringer fra små og store partnerskaber finansieret af en Partnerskabspulje på 105 mio. kr. i perioden 2014-17.  Konferencen er et halvdagsarrangement. Dagens program byder på oplæg fra forskere og praktikere. Der lægges vægt på konkrete anbefalinger til at arbejde med partnerskaber. Repræsentanter fra de gennemførte partnerskaber vil i dialog med forskere præsentere og diskutere erfaringer og resultater. 

Sted:  CBS, Dalgas Have 15, Frederiksberg, auditorium SC 0.33.

Tilmelding: https://www.tilmeld.dk/PP2019/the-event.html

Info: Marlene Svendsen, tlf. 3815 3570, msv.mpp@cbs.dk

Arrangeret af:

  • Lektor, ph.d. Holger Højlund, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School 
  • Postdoc., ph.d. Ditte Heering Holt, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet  

Yderligere om konferencen

Der veksles mellem oplæg og dialog med tilhørerne. Oplægsholderne repræsenterer kommuner, frivillige og private organisationer samt borgere, der har deltaget i projekterne. Alle med interesse for partnerskaber er velkomne.

I de gennemførte partnerskaber har der været etableret anderledes aktiviteter med blandt andet idrætshold for overvægtige børn, sundhedsindsatser på erhvervsskoler og arbejdspladser, trivsel i udsatte boligområder, pårørendeindsats i familier med diabetes og sundhedsfremme på væresteder for socialt udsatte.

På konferencen drøfter vi, hvordan partnerskaber udfordrer vante rutiner og stiller krav om nytænkning og høj tolerancetærskel, fordi mennesker med forskellig baggrund skal samarbejde om et fælles mål. På konferencen zoomer vi ind på, hvordan partnerskaber kan indfri det store potentiale i forhold til at involvere borgere på nye måder og bidrage med nye løsninger på kendte problemstillinger.  

Program og tilmelding

Sidst opdateret: Department of Business Humanities and Law // 28/05/2019