Intern CHM Workshop: Hospitografiens potentiale

Nye ’ografier spirer frem til højre og venstre: Praxiografier, administrative etnografier, valuografier, webografier, organisationsetnografier og mange flere.

Tirsdag, 3 maj, 2016 - 13:30 to 15:30

Nye ’ografier spirer frem til højre og venstre: Praxiografier, administrative etnografier, valuografier, webografier, organisationsetnografier og mange flere. Et stigende antal forskningsområder finder det tilsyneladende relevant at tilpasse deres etnografiske værktøjskasse specifikt til deres felt. Hvad får de ud af det? Til workshoppen har vi inviteret en række paneldeltagere, som vil præsentere hver deres ografi, til at svare på blandt andet det spørgsmål. Dernæst skal vi spørge os selv i CHM, om vi kunne vi få noget ud af at tænke i samme baner, når vi arbejder med sundhedsområdet. De fleste af os i CHM laver eller har lavet etnografisk arbejde i sundhedsvæsenet og specifikt på hospitalet. På denne workshop skal vi bruge disse specifikke erfaringer til at undersøge, om der er oplevelser, præmisser, spørgsmål og problemer, som går på tværs af vores arbejde, og som gør det relevant at udvikle en hospitografisk tilgang. Det primære formålet med workshoppen er at få en større indsigt i hinandens erfaringer med feltarbejde; om vi ender med et hospitografisk manifest må tiden vise.

Program:

Introduktion v/ Amalie og Mette

Panelpræsentation: Nutidige ografie

  • Inviterede paneldeltagere (Andreas, Signe, Anne Reff, Karen) præsenterer hver deres ografi med udgangspunkt i fire spørgsmål om hhv. ografiens formål, metodologien, ografens positionering og ografiens primære udfordringer. Derefter tid til et par korte spørgsmål til panelet.    

Workshop, runde 1

  • Gruppe 1 diskuterer hvordan en Hospitografi ville besvare spørgsmål 1 og 2
  • Gruppe 2 diskuterer hvordan en Hospitografi ville besvare spørgsmål 3 og 4

Workshop, runde 2

  • Gruppe 1 diskuterer hvordan en Hospitografi ville besvare spørgsmål 3 og 4
  • Gruppe 2 diskuterer hvordan en Hospitografi ville besvare spørgsmål 1 og 2

Opsamling og diskussion


Denne workshop er intern for CHM, da det primære formål er at undersøge, hvad vi har til fælles og dele vores erfaringer.
Alt efter workshoppens forløb vil der muligvis på senere tidspunkt blive udbudt en workshop for et mere ekstere deltagelse.

 

Vi håber, at alle vil deltage denne dag. Husk at booke den i jeres kalendere og giv besked hurtigst muligt, hvis I allerede nu ved, at I ikke kan komme.

Mange hilsner

Amalie og Mette

Sidst opdateret: Public-Private Platform // 08/10/2019