20 år med bæredygtighed i erhvervslivet: fra lille trend til den eneste vej frem

Nu om dage er bæredygtighed så vigtigt for virksomheders udvikling og overlevelse, at det muligvis er den eneste vej frem for virksomhedsledere. Vores panel, som består af erhvervsfolk og forskere, der har været tilknyttet Centre of Sustainability, deler her deres tanker om 20 år med bæredygtighed i erhvervslivet og resten af samfundet.

19/12/2022

man on bike

For 20 år siden etablerede CBS et forskningscenter for bæredygtighed med ønsket om at understøtte en succesfuld udvikling for både virksomheder og samfund. Dengang var bæredygtighed hverken et almindeligt emne på bestyrelsernes dagsorden, eller noget ledere var opmærksomme på. 

I dag er bæredygtighed langt om længe trådt ind i de voksnes rækker, og for nylig fejrede CBS 20-årsjubilæum for CBS Sustainability, som er centrets nuværende navn. 

Vi benyttede lejligheden til at bede vores panel, som består af erhvervsfolk og forskere, der har været tilknyttet Centre of Sustainability, om at dele deres syn på fremtidsudsigterne for bæredygtighed i det internationale erhvervsliv. Og om at bedømme den indvirkning centret indtil videre har haft på erhvervslivet og samfundet, samt hvilken rolle centret kan spille nu og i fremtiden.

Vores panel består af: Lene Bjørn Serpa (Mærsk), Janda Campos (Grundfos), Jonas Eder-Hansen (Global Fashion Agenda), lektor Steen Vallentin, professor Andreas Rasche, professor Jeremy Moon og prodekan for grøn omstilling Hanne Harmsen. 

Hvad er fremtidsudsigterne for bæredygtighed i det internationale erhvervsliv?

Lene Bjørn Serpa, Head of Corporate Sustainability & EGS A.P. Møller-Mærsk, medforfatter af bogen ”Squaring the Sustainability Circle: Strategy Essentials for Business Leaders” (2022).

“Erhvervslivet har mere end nogen anden af samfundets aktører potentialet til at skalere løsninger, der kan levere langsigtede, bæredygtige resultater. 

Fremtidsudsigten for bæredygtighed i forhold til det internationale erhvervsliv er fuld integration i alle virksomhedsmodeller, driftsbeslutninger og kommercielle tilbud – guidet af omfattende strategier på tværs af miljømæssige, sociale og politiske dimensioner og med gennemsigtighed og ansvarlighed i forhold til udvikling og indvirkning igennem rapportering indenfor standardiserede rammer.

Hvilke udfordringer er de vigtigste, og hvilke rykker hurtigst? Og hvilke udfordringer vil skabe nye bæredygtighedsrisici og -muligheder over de kommende år? For mig er der tre hovedområder.

For det første: biodiversitet og cirkularitet. Naturdagsordenen er hastigt på vej til at blive lige så vigtig for erhvervslivet, som klimadagsordenen er det. For det andet: retfærdig omstilling og S’et i ESG: klima og social retfærdighed er ikke længere adskilte emner, men betragtes som sammenhængende i forhold til efterspørgslen af en grøn og retfærdig omstilling, og dette skal alt sammen reflekteres i virksomhedernes omstillingsplaner. For det tredje: rettidig omhu i forhold til både sociale og miljømæssige hensyn på tværs af værdikæder. Rettidig omhu ser nu ud til at blive stadfæstet som lovgivning i EU, og det vil blive en integreret del af alle erhvervsbeslutninger og en kerneværdi i kravoverholdelse.

Vi står ved et kritisk vendepunkt. Det er mit håb, at vi er på vej mod en omdannende social indvirkning, som opnås i partnerskab og fælles tiltag med interessenter på tværs af sektorer og med støtte fra beslutningstagere. Set i lyset af verdens stigende geopolitiske spændinger fremstår en grøn og retfærdig omstilling som mere og mere tvingende nødvendig.”

Janda Campos, Senior Director, Head of Group Sustainability, Grundfos

“Uanset de mange kriser vi er omgivet af lige nu og her, eller netop fordi vi befinder os i så mange kriser på samme tid, bør vi kigge frem mod virksomheders yderligere integration i samfundet på en måde, hvor vi omstiller vores virksomheder til at handle og opføre sig i overensstemmelse med bæredygtighedsprincipper. 

Vi kommer ikke uden om, at rammerne for regulering i forhold til bæredygtighed er styrket og derved fremmer fokus på dokumentation og troværdighed samt konkrete tiltag og målsætninger. Virksomheders fremtid i forhold til bæredygtighed kommer til at handle om at lære at håndtere dette eller det næste problem eller den næste krise såsom klimaforandringer og tab af biodiversitet.

Fremtiden tilhører de virksomheder, der vælger en proaktiv og omfattende tilgang til bæredygtighed og bliver bedre til ikke kun at leve op til eksisterende forventninger men også forudser og kapitaliserer på fremtidige muligheder ved at lære, hvordan man prioriterer og maksimerer sin positive indvirkning på samfundet, mens man samtidig neutraliserer sin negative indvirkning på alle områder, herunder klimaforandringer og biodiversitet, men også de udfordringer, vi endnu ikke har overvejet. 

En omstilling, hvor overvejelser om bæredygtighed gennemsyrer alle områder af erhvervslivet og bliver en kerneforretningsstrategi, er noget af det, jeg tror, vi kommer til at se mere af fremover. 

Bæredygtighed kræver en global indsats, og at samtlige individer og organisationer indvilliger i at løfte deres del af ansvaret, hvilket naturligvis vil tage tid, eftersom vi også har brug for at gennemleve og klare de kriser, der ligger foran os. Ikke desto mindre er fremtiden for bæredygtighed fuld af potentiale og muligheder. Med de rette investeringer, politiske beslutninger og offentlighedens engagement, uddannelse og forskning ikke at forglemme, vil vi være i stand til at bygge en mere bæredygtig verden for fremtidige generationer.”

Hvordan har CBS Sustainability påvirket erhvervslivet og samfundet frem til nu?

Andreas Rasche, professor i Business in Society, CBS Sustainability Centre.

“Virksomheders bæredygtighed har gennemgået en markant forandring i de 20 år, centret har eksisteret, og ikke kun i forhold til sprogbrug. Vi er selvfølgelig gået fra ’CSR’ til ’bæredygtighed’, men derudover har vi set tektoniske skift i, hvordan debatten udfolder sig.

For 20 år siden skulle vi overbevise folk om relevansen af emner som klimaforandringer eller beskyttelse af menneskerettigheder. I dag er der blandt virksomheder og offentligheden en bred forståelse af, at disse emner er vigtige. Derudover har de finansielle markeder drevet debatten i en markant grad, hvorimod bæredygtighed for 20 år siden var et nichefænomen. I dag er de finansielle markeder en af de vigtigste drivkræfter bag hele debatten.”

Jeremy Moon, Sustainability Governance, CBS, og tidligere direktør for centret samt forfatter af: Corporate Social Sustainability: A Very Short Introduction (Oxford).

”Corporate Social Responsibility (CSR) var oprindeligt et ledelseskoncept i moderne virksomheder, i takt med at ejeren ikke længere stod for virksomhedsledelsen. CSR kan bredt defineres som ’retningslinjer og praksis, der reflekterer virksomheders ansvar for et bredere samfundsmæssigt gode’.

Efterfølgende har CSR overlappet med andre koncepter som for eksempel virksomhedsansvarlighed og virksomhedsborgerskab. Det seneste overlap er med bæredygtighed, som lægger et større pres på ’bæredygtig udvikling’, ’planetens begrænsninger’ og videnskabernes rolle som dagsordensættende. Mange virksomheder inkorporerer nu ’virksomhedsbæredygtighed’ for at signalere et engagement med disse bredere problemstillinger.”

Steen Vallentin, lektor og nuværende direktør for CBS Sustainability Centre.

”Det ville være vældig dramatisk at antyde, at alt er forandret, men der er absolut sket mange store ændringer – på CBS, i forhold til det forsknings- og uddannelsesøkosystem vi er en del af, og i samfundet generelt. Selvom vi stadig kæmper med de samme grundlæggende problematikker i forhold til, hvordan vi forener økonomisk instrumentalisme med økonomiske vækstdogmer med samfundsansvar og bæredygtige løsninger, så har de grundlæggende vilkår for forskning, undervisning og udbredelse været underlagt store forandringer. 

I forskningsøjemed har vi været vidner til en eksplosiv vækst i publikationer og forskningsformidling med knopskydninger af flere specialiserede tidskrifter og af mainstream tidskrifter med fokus på ledelse og organisationer (og andre), der udgiver artikler om CSR og bæredygtighed. Resultatet viser, at sammenholdt med for 20 år siden, er yngre forskere på vej ind på et område med mere etablerede og varierede strømninger indenfor forskning og med tydeligere definerede interesseområder og bekymringer – uanset forskningsområde.

For 15-20 år siden var vi vant til at diskutere med anti-CSR Milton Friedman-tilhængere, som argumenterede med, at ’virksomheders virke kun burde handle om business’. Det er ikke længere et synspunkt, man ofte støder på i undervisningen. I stedet for at diskutere om virksomheder bør engagere sig i bæredygtighed, er det uvægerligt blevet et spørgsmål om hvordan.” 

Jonas Eder-Hansen, COO af Global Fashion Agenda, ansat på centret fra 2002-2010.

”I løbet af de 20 år centret har eksisteret, har det hjulpet markant på den videre udvikling af input til sproget, der definerer bæredygtighedsforskningen i dag, og det har etableret sig som et af de ledende fyrtårne indenfor global forskning i bæredygtighed. En vigtig milepæl var dengang, CBS underskrev FN’s Principper for Ansvarlig Managementuddannelse (PRME) i 2008, hvilket markerede CBS’ engagement i samfundets virksomheder og deres fulde integration i forskning og uddannelse. Jeg er ekstremt glad for at have været en del af den første rejse.”

Hvilken rolle kan CBS Sustainability Centre spille, og hvad kan centret bidrage med fremadrettet?

Andreas Rasche, professor i Business in Society, CBS Sustainability Centre.

“Centret skal fortsat fungere som et knudepunkt for viden om bæredygtighed både i og uden for Danmark. Vores faglighed er mere relevant end nogensinde, og vi skal sikre os, at den også når ud i det danske samfund. Den er nemlig livsnødvendig, fordi vi forsøger at være så objektive som muligt, når vi bedømmer noget, og vi baserer den på yderst gennemarbejdet forskning.

At skabe en dybere og stærkere forbindelse mellem samfundet, erhvervslivet og universitetsverdenen bør være vores vigtigste dagsorden i de kommende ti år.”

Hanne Harmsen, prodekan for grøn omstilling på CBS.

”CBS Sustainability Centre har takket være sin lange historie og sine dedikerede medarbejdere et fantastisk fundament for at arbejde med kommende udfordringer. Bæredygtighed som målsætning og endog en nødvendighed er et samfundsmæssigt anliggende, der nu anerkendes af alle, fra beslutningstagere til virksomheder, i forhold til klimakrisen. Dette indikerer, at centret kan få en potentielt kæmpestor indflydelse i fremtiden.”

”Vi må ikke glemme, at centret også udvikler ny viden, som de studerende på CBS undervises i. Et stigende antal CBS-studerende er yderst dedikerede til bæredygtighed og forventer med rette, at deres fag er på forkant. Vi udstyrer dem med viden og kompetencer, som de kan bruge til at løse erhvervslivets udfordringer med bæredygtighed, når de er færdiguddannede.”

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 19/12/2022