4 nyttige studieredskaber

Nyheder

Få et overblik over nogle af de nyttige studieredskaber CBS Bibliotek stiller til rådighed.

 
22/11/2017

Gruppearbejde
Foto: © Photographer Bjarke MacCarthy

På CBS Bibliotek er vi optaget af at levere services, der støtter dig som CBS-studerende i at gennemføre dit studie på den bedst mulige måde. Det gør vi på mange måder og en af dem er at levere studie- og forskningsredskaber, så du ikke behøver lede efter, eller købe, tilsvarende redskaber på internettet. Her er 4 nyttige redskaber, som kan gøre arbejdet med dine opgaver nemmere.

Til spørgeskemaer - brug SurveyXact

Du får helt sikkert behov for at lave spørgeskemaundersøgelser undervejs på dit studie. Biblioteket tilbyder et system, hvor du kan oprette spørgsmål, udsende og analysere på dem efterfølgende. Det hedder SurveyXact og er tilgængeligt for alle CBS-studerende på bibliotekets hjemmeside.

Til interviews - lån diktafon og transskriberingssæt

Det er også sandsynligt, at du skal lave interviews som en del af din dataindsamling. Du kan låne en diktafon på biblioteket og sikre dig, at guldkornene bliver gemt som lydfiler på din computer. Og hvis du har brug for at lave udskrifter til bilag, kan du låne et transskriberingsværktøj, som gør nedskrivningen af interviewet nemmere. Begge dele kan du låne på CBS Bibliotek Solbjerg Plads.

Til litteraturlister - brug Mendeley

”Bare jeg havde vidst det tidligere…” er en kommentar vi ofte hører fra studerende, der beslutter sig for at bruge et referenceprogram til at holde styr på alt den litteratur, de bruger i deres afhandling.

Du får nemlig et stort behov for at gemme alle oplysninger om de bøger, artikler, hjemmesider og andre kilder, du henviser til i dine tekster. Det er Mendeley rigtig god til at hjælpe dig med. Samtidig sparer du tid, mens du skriver, når du bruger Mendeley. Programmet har en funktion, som gør det nemt at indsætte teksthenvisninger i det helt korrekte format i din tekst og bagefter lave en komplet litteraturliste, så du slipper for det arbejde.

Hvert semester laver vi kurser i Mendeley, hvor du får en grundig introduktion. Find en dato i bibliotekets kursuskalender.
Du kan også besøge vores LibGuide om Mendeley og selv kaste dig ud i det.

Bearbejdning af kvalitative data - brug NVivo

Hvis du arbejder med kvalitative data og har brug for at komme helt til bunds i materialet er NVivo værktøjet til dig. I NVivo kan du arbejde med og analysere alle typer og formater af kvalitative data, herunder prosatekster, interviews, audio og video. Du kan både foretage simple frekvensanalyser og mere sofistikerede analyser på baggrund af tekstkodning. Med NVivo får du mulighed for at udlede tendenser i dit datamateriale og at komme helt tæt på din empiri uanset omfang og type.


Her finder du studieredskaberne

  1. SurveyXact er på oversigten over databaser
  2. Diktafoner og transskriberingsværktøj lånes i skranken på Solbjerg Plads
  3. Mendeley findes på oversigten over databaser – benyt din CBS e-mail, når du opretter en konto
  4. NVivo finder du på my.cbs.dk -> IT and Tools -> Gratis programmer
     
Sidst opdateret: CBS Library // 05/04/2019