World Bank Data

Via denne portal får du adgang til globale økonomiske data og udviklingsdata og tidsserier, herunder World Development Indicators og International Debt Statistics

World Bank Data

Via denne portal får du adgang til globale økonomiske data og udviklingsdata og tidsserier, herunder World Development Indicators og International Debt Statistics

Indhold i World Bank Data

World Bank Data Portal giver adgang til globale økonomiske data og udviklingsdata og tidsserier, herunder World Development Indicators og International Debt Statistics (tidligere Global Development Finance).
Du kan finde tilgængelige tidsserier via World Bank Data Catalogue.
Data indsamlet via undersøgelser blandt private husstande, forretningsdrivende mm. er tilgængelige via World Bank Micro Data Catalogue.
Data kan også sorteres efter land og emne

Andre World Bank Databaser:

World Development Indicators, WDI.  Dækning: 1960 –
Indeholder statistiske tidsserier over mere end 550 udviklingsindikatorer for godt 200 lande og 18 landegrupper. Data strækker sig fra 1960 til i dag og dækker sociale, økonomiske og finansielle forhold samt naturressourcer og miljø.

Den årlige World Development Report (1978 –) indeholder yderligere data, kort og analyser og er tilgængelig online.

International Debt Statistics, IDS – tidligere Global Development Finance.  Dækning: 1970 –
Statistik fra World Bank over gældsindikatorer og kapitalbevægelser for 138 udviklingslande. 

Global Consumption Database er en vidtfavnende database over privatforbrug i udviklingslande.

Tips fra bibliotekaren 

Klik her for en oversigt over alle databaser fra World Bank
Prøv også the Data Help Desk, hvis du har spørgsmål til data.

Facts om World Bank Data

Tidsmæssig dækning 1960-
Geografisk dækning Hele verden
Leverandør World Bank

 

Sidst opdateret: CBS Library // 15/08/2023