Web of Science

Hvem citerer hvem? Find sammenhængen i engelsksproget, akademisk litteratur indenfor et fagområde, på basis af litteraturlister og citationer.

Web of Science

Hvem citerer hvem? Find sammenhængen i engelsksproget, akademisk litteratur indenfor et fagområde, på basis af litteraturlister og citationer.

Indhold i Web of Science

Indholdet af Web of Science favner bredt indenfor samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora, hvor samfundsvidenskab er bredest repræsenteret. Referencer stammer fra flere publikationsformer, mest fremtrædende er artikler, men også konferenceindlæg og bøger er repræsenteret. Der er redskaber til rådighed for at analysere sammenhængen i litteraturen.

Web of Science består af flere citationsbaser, som kan søges enkeltvis eller på samme tid:

  • Social Science Citation Index (ca. 2600 samfundsvidenskabelige tidsskrifter fra 55 discipliner fra 1900-)
  • Science Citation Index (ca. 3700  natur- og teknikvidenskabelige tidsskrifter fra 100 discipliner fra 1956-)
  • Arts & Humanities Citation Index (ca. 1390 humanistiske tidsskrifter fra 1975-).

Ligeledes adgang til Conference Proceedings Citation Index, en nyere base under Web-of-Knowledge, som giver adgang til Conference Proceedings inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab fra 1990 og frem.

 

Tips fra bibliotekaren 
  • Begræns din søgning til én eller flere delbaser. Tjeck hvilken årrække delbasen dækker.
  • Brug ”” til at søge efter en frase med, f.eks. ”knowledge management”
  • Brug * for at søge på en ordstamme, f.eks. touri* for resultater, der indeholder tourism, tourist, tourists.

Referenceværktøjet Endnote basisudgaven (uden desktop version) kan hentes gratis på Web of Science.

Fakta om Web of Science

Omfang Se indholdstekst
Leverandør ISI

 

Sidst opdateret: CBS Library // 02/03/2023