Offentlige Udbud

Online udgave af bogen ”Offentlige indkøb i praksis” af Jesper Fabricius samt adgang til EU-direktiver, danske love, bekendtgørelser og cirkulærer om EU’s udbudsregler. Regelsamlingen opdateres løbende. Offentlige udbud er et modul i Karnov Jura. NB: Fjernadgang for CBS studerende - følg linket til mycbs.dk

Offentlige Udbud

Online udgave af bogen ”Offentlige indkøb i praksis” af Jesper Fabricius samt adgang til EU-direktiver, danske love, bekendtgørelser og cirkulærer om EU’s udbudsregler. Regelsamlingen opdateres løbende. Offentlige udbud er et modul i Karnov Jura. NB: Fjernadgang for CBS studerende - følg linket til mycbs.dk

Indhold i Offentlige Udbud

  • Online udgave af bogen ”Offentlige indkøb i praksis” af Jesper Fabricius. Onlineudgaven er opdateret til 1. januar 2017.
  • Nyhedsbreve indeholder kommentarer til nye afgørelser og domme samt omtale af ny lovgivning mm.
  • Oversigt over og adgang til EU-reguleringen (Udbudsdirektiverne, standardformularer, kontroldirektiver mm.). Opdateres løbende.
  • Oversigt over og adgang til den danske lovgivning på udbudsområdet. Opdateres løbende.
  • Domme og afgørelser fra de danske domstole, Klagenævnet for Udbud og EU-Domstolen.
  • CPV: oversigt over og henvisninger vedr. CPV-glossaret. CPV står for Common Procurement Vocabulary. Der er en CPV-kode for hver type af vare, tjenesteydelse og bygge- og anlægsopgave.
  • NUTS: oversigt over den fælles nomenklatur for regionale enheder

Offentlige udbud er en del af en fælles grænseflade for Karnov Groups produkter, hvor du også kan finde Karnov Jura, UfR Online, Skat & Regnskab og EU-Karnov Online
 

Tips fra bibliotekaren 

Du kan vælge mellem at søge ned i alle dokumenter i Karnov Jura, dvs. på tværs af alle moduler eller vælge at søge ned i et enkelt modul.

I søgeboksen i modulet for Offentlige Udbud kan du vælge at søge i selve indholdet i modulet (OU) eller i alt indhold i Karnov Jura (Søg i alt)

Søgeregler:
I Karnov Jura er der automatisk trunkering, dvs. der søges på alle bøjningsformer af det indtastede søgeord og på de sammensætninger, som ordet er en del af. Hvis du vil søge på et ord uden trunkering, kan du sætte det i citationstegn (frasesøgning).
Ved søgninger på mere end ét søgeord opfattes et mellemrum som et <og>, dvs. alle søgeord skal indgå i søgeresultaterne. Ordene står samtidig inden for maks. 25 ord i dokumentet. Denne begrænsning kan ophæves ved at bruge citationstegn omkring søgeordene.

Søgeresultatet kan du arbejde videre med ved enten at tilføje nye søgeord eller ved at filtrere søgeresultatet:

  • Sortering: efter relevans, nyeste først, ældste først eller retskilder
  • Filtrere (afgrænse): i venstremenuen kan du afgrænse efter dokumenttype i form af lovgivning, forarbejder, retspraksis og litteratur. I venstremenuen kan du afgrænse ved hjælp af emne, forfatternavn, modul, efter år, gældende / alle versioner.

Udskriv dokumenter:
Alle dokumenter kan udskrives / downloades med eller uden noter.

 

Fakta om Offentlige Udbud

Leverandør Karnov Group

 

Sidst opdateret: CBS Library // 20/10/2020