Licitationer


 

Offentlige Udbud

Online udgave af bogen ”Offentlige indkøb i praksis” af Jesper Fabricius samt adgang til EU-direktiver, danske love, bekendtgørelser og cirkulærer om EU’s udbudsregler. Regelsamlingen opdateres løbende. Offentlige udbud er et modul i KarnovOnline. NB: Fjernadgang for CBS studerende - følg linket til mycbs.dk
Campus + fjernadgang