Matematik & teoretisk statistik


Biblioteket anbefaler

Handbook of Statistics

Opslagsværk med dybdegående artikler om en lang række emner inden for statistik som fx datamining, analyse af tidsserier, økonometri og anvendt statistik i industrien.
Campus + fjernadgang

SpringerLink

Artikler og e-bøger inden for økonomi, statistik, matematik, it, lovgivning, miljø, logistik og naturvidenskab.
Campus + fjernadgang

Flere muligheder

Oxford Academic

Omfatter artikler, tidsskrifter og bøger fra Oxford University Press indenfor samfundsvidenskab, humaniora, datalogi, matematik og statistik.
Campus + fjernadgang

Wiley StatsRef

Omfattende opslagsværk der dækker statistiske metoder og teori, begreber og definitioner, samt applikationer.
Campus + fjernadgang