Wiley StatsRef

Omfattende opslagsværk der dækker statistiske metoder og teori, begreber og definitioner, samt applikationer.

Wiley StatsRef

Omfattende opslagsværk der dækker statistiske metoder og teori, begreber og definitioner, samt applikationer.

Indhold i Wiley StatsRef

Omfattende opslagsværk der dækker statistiske metoder og teori, begreber og definitioner, samt applikationer. Herunder statistiske metoder inden for finansiering og business.  
Artiklerne i opslagsværket spænder emnemæssigt meget bredt, og er inddelt i følgende Topics: (antal artikler i parentes)

 • Applications (1734)
 • Concepts, Definitions and Formulae (733)
 • History and Biography (280)
 • Journals, Societies and Agencies (31)
 • Methods and Theory (3520)

Som eksempel på bredden i emnedækningen, kan nævnes at der her findes artikler om Black Scholes Model, Data Analysis, Risk Measurement and Modelling, Cluster Analysis, Likert Scale oma.

Artiklerne er udvalgt fra en række selvstændige leksika fra Wiley:

 • Encyclopedia of Actuarial Science
 • Encyclopedia of Biostatistics
 • Encyclopedia of Clinical Trials
 • Encyclopedia of Environmetrics
 • Encyclopedia of Quantitative Risk Analysis and Assessment
 • Encyclopedia of Statistical Sciences
 • Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science
 • Encyclopedia of Statistics in Quality and Reliability

   

Facts om Wiley StatsRef Online

Leverandør  Wiley

 

Sidst opdateret: CBS Library // 15/08/2023