SAGE Research Methods

Giver overblik og indsigt i de mange metoder, der findes indenfor samfundsvidenskaberne.

SAGE Research Methods

Giver overblik og indsigt i de mange metoder, der findes indenfor samfundsvidenskaberne.

Indhold i SAGE Research Methods

SAGE Research Methods (SRM) er en database med tekster om forskningsmetoder. Indholdet skal hjælpe forskere og studerende med udformning og udførelse af forskningsprojekter.

Du kan bruge den til at udforske metodiske begreber i forbindelse med forskningsprojekter, eller til at undersøge særlige metoder.

I SRM kan du bl.a. finde tekster fra 1000 bøger, artikler, ordbøger, encyklopædier samt 500 cases. Tekster, der kan hjælpe dig videre i planlægningen af din forskning og dataindsamling.  Du kan finde alt fra korte definitioner til bøger med titler som "Analyzing Complex Survey Data", "Time Series Analysis" eller "A Narrative Approach to Organization Design". Derudover finder du også hele "Little Green Book" og "Little Blue Book" serierne, der samler et udvalg af artikler indenfor et særligt metodisk tema, samt en række nye videoer, der forklarer særlige emner.

SRM fokuserer på metodologi og metoder snarere end på discipliner og kan derfor bruges bredt indenfor samfundsvidenskaberne.

Indeholder kun materiale udgivet af Sage Publishing. 

Tips fra bibliotekaren 

SRM har udviklet et visuelt søgeredskab "Methods Map", som viser de forskellige metoder og begrebers indbyrdes relationer. I Methods Map kan du klikke dig til relevante artikler, kapitler i bøger eller videoer om de forskellige begreber og metoder.

Der er også en "Project Planner" som guider dig gennem et forskningsprojekts mange trin.

Definitioner på metodebegreber

Når du har brug for en hurtig definition af fx en fokus gruppe, kan du vælge at søge på tekster fra encyklopædier og ordbøger i systemet. Det er ofte kortere overskuelige tekster. Du kan også gennemse små videoer, hvor metodernes fordele og ulemper bliver diskuteret af fagfolk.

Fakta om SRMO

Omfang 1000 bøger, artikler, videoer mv.
Leverandør Sage Publishing


 

Sidst opdateret: CBS Library // 13/06/2024