Folketingstidende

Det lovforberedende arbejde i folketinget.

Indhold i Folketingstidende

Fra oktober 2019 er der, med digitaliseringen af Folketingstidende, adgang til Folketingets dokumenter siden 1953.

Folketingstidende ophørte med at udkomme på papir i 2009. Så fra folketingsåret 2009-10 er dokumenterne blevet publiceret som elektroniske dokumenter svarende til den tidligere trykte udgave af Folketingstidende. Det betyder, at det er Folketingstidende.dk, der nu er den autentiske version eller ”originalversionen”.

På folketingstidende.dk findes de dokumenttyper, der tidligere indgik i det trykte Folketingstidende (Folketingets forhandlinger samt tillæg A-D). F.eks. lovforslag med skriftlige fremsættelser, betænkninger, referater af forhandlingerne i salen. Dertil kommer andre dokumenter som aktstykker, forespørgsler, forslag til vedtagelse, redegørelser og lovforslag som optrykt efter 2. behandling. Sidstnævnte er en »arbejdsudgave«, som Folketingets Administration producerer.

Folketingstidende indeholder otte tillæg (tillæg A-H). De indeholder alle dokumenter, der indgår i det parlamentariske arbejde, fordelt efter dokumenttype.
Her kan du læse mere om dokumenttyperne:
Forklaring på de forskellige sektioner af Folketingstidende.dk.
 

Flere indgange til Folketingstidende

  • Folketingstidende siden 1953: adgang til folketingets dokumenter siden 1953
     
  • Folketingstidende 1953-2008: i denne version kaldet e-Folketingstidende kan du ikke søge på tværs af bind og årgange, men blot bladre i de elektroniske bind, printe eller downloade enkelte sider, søge i hvert enkelt bind og slå op på en bestemt side eller spalte. Du vælger årgang i dropdown menuen.
     
  • Rigsdagsaarbogen 1890/91 – 1952/53: Rigsdagsaarbogen var forgængeren til Folketingstidende. Den findes også på e-folketingstidende. Vælg årgang i dropdown menuen.

 

Andre dokumenter fra Folketinget
Herunder tidslinje for lovforslag, forespørgsler, §20 spørgsmål mv.
Link til dokumenter på Folketingets hjemmeside [fra 2004-05]
Link til Folketingets webarkiv [fra 1985-86 til 2003-04]

Tips fra bibliotekaren 

Fakta om Folketingstidende

Tidsmæssig dækning Folketingsåret 1890 og frem
Geografisk dækning Danmark
Leverandør Folketingstidende

 

Emner

Typer

Andre relevante databaser

Sidst opdateret: CBS Library // 19/11/2019

ADGANG TIL DATABASEN

Fri adgang på internettet.