Folketingstidende

Det lovforberedende arbejde i folketinget.

Folketingstidende

Det lovforberedende arbejde i folketinget.

Indhold i Folketingstidende

Folketingstidende.dk er Folketingets officielle kanal for offentliggørelse af de autoritative dokumenter, der behandles i Folketingssalen.

På folketingstidende.dk kan du finde lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler, redegørelser og mundtlige § 20-spørgsmål og dokumenter, der er knyttet til disse sager.

Du kan også finde referaterne af Folketingets forhandlinger, som offentliggøres, i takt med at talerne holdes i Folketingssalen

Tidsmæssig dækning
Folketingstidende er blevet digitaliseret og er nu tilgængelig fra 1953-d.d.

Folketingstidende ophørte med at udkomme på papir i 2009. Så fra folketingsåret 2009-10 blev dokumenter, svarende til den trykte udgave af Folketingstidende, publiceret på Folketingstidende.dk. Det betyder, at det er Folketingstidende.dk, der nu er den autentiske version eller ”originalversionen”.

Dokumenttyper
De dokumenttyper, der tidligere indgik i det trykte Folketingstidende (Folketingets forhandlinger samt tillæg A-D), som f.eks. lovforslag med skriftlige fremsættelser, betænkninger, referater af forhandlingerne i salen, findes nu på folketingstidende.dk.

Dertil kommer en række andre dokumenter som aktstykker, forespørgsler, forslag til vedtagelse, redegørelser og lovforslag som optrykt efter 2. behandling. Sidstnævnte er en »arbejdsudgave«, som Folketingets Administration producerer.

Forklaring på de forskellige sektioner af Folketingstidende.dk.
 

To indgange til Folketingstidende

  • Folketingstidende siden 1953: adgang til folketingets dokumenter siden 1953 (beskrevet ovenfor)
     
  • Folketingstidende 1953-2008: i denne version kaldet e-Folketingstidende kan du ikke søge på tværs af bind og årgange. Du kan bladre i de elektroniske bind, printe eller downloade enkelte sider, søge i hvert enkelt bind og slå op på en bestemt side eller spalte. Du vælger årgang i dropdown menuen. Rigsdagsaarbogen 1890/91 – 1952/53: Rigsdagsaarbogen var forgængeren til Folketingstidende. Den findes også på e-folketingstidende. Vælg årgang i dropdown menuen.

 

Andre dokumenter fra Folketinget
På Folketingets hjemmeside kan du også finde dokumenter vedrørende det lovforberedende arbejde, som f.eks.tidslinje for lovforslag, forespørgsler, §20 spørgsmål mv.,
fra 1985 og frem.
Se mere om indholdet på Folketinget hjemmeside.

Tips fra bibliotekaren 

Fakta om Folketingstidende

Tidsmæssig dækning Folketingsåret 1890 og frem
Geografisk dækning Danmark
Leverandør Folketingstidende

 

Sidst opdateret: CBS Library // 02/04/2024