Folketingets hjemmeside

En central kilde til det danske lovforberedende arbejde.

Indhold i Folketingets hjemmeside

Folketingets hjemmeside er den centrale kilde til det lovforberedende arbejde.

Under menupunktet Dokumenter er der adgang til:

 • Lov- og beslutningsforslag med bemærkninger
 • Udvalgsbetænkninger samt bilag fra udvalgene
 • Forespørgsler og redegørelser
 • Referater af forhandlingerne i salen
 • Spørgsmål (§20-spørgsmål, udvalgs- og samrådsspørgsmål)
 • Vedtagne love
 • Statsrevisorernes sager

Desuden er der generel information om Folketingets arbejde, om ombudsmanden og statsrevisorerne samt udvalg og kommissioner under Folketinget.
Der er også adgang til TV-transmissioner fra møder i Folketingssalen.

På Folketingets hjemmeside er der bl.a. links til:

 • Folketingets medlemmer
 • Folketingets udvalg
 • Danmarks internationale samarbejde (delegationerne)
 • Partiernes hjemmesider
 • Ministerierne

Dækning:     
Folketingets hjemmeside indeholder dokumenter fra og med 2004-05 (1. samling).
Tidligere samlinger, dvs. 1985-86 til 2003-04 ligger i et webarkiv med samme opbygning og design som dokumenter på Folketingets tidligere hjemmeside. Indtil 1997-98, 1. Samling er der ikke adgang til alle dokumenter i fuldtekst. Her er man henvist til Folketingstidende.

e-Folketingstidende:
adgang til den elektroniske udgave af det trykte Folketingstidende 1953-2008.

Her kan du:

 • bladre i de elektroniske bind
 • printe eller downloade enkelte sider
 • søge i hvert enkelt elektronisk bind
 • slå op på en bestemt spalte eller side
 • bladre og slå op i Folketingets årbog 1890-2008/09 

Tips fra bibliotekaren 

Fakta om Folketingets hjemmeside

Tidsmæssig dækning Se indholdstekst
Geografisk dækning Danmark
Leverandør Folketinget

 

Emner

Typer

Andre relevante databaser

Sidst opdateret: CBS Library // 06/09/2019

ADGANG TIL DATABASEN

Fri adgang på internettet.