En komparativ juridisk og økonomisk analyse af OPP-sygehusbyggerier i Danmark og Sverige med særligt henblik på udbud, kontraheringen og finansiering af et OPP-sygehus i Danmark (OPP)


 

Abstract:

Projektet omhandler en komparativ juridisk og økonomisk analyse af OPP-sygehusbyggerier i Danmark og Sverige med særligt henblik på udbud, kontraheringen og finansiering af et OPP sygehus i Danmark. Den juridiske analyse omfatter de gældende regler i Danmark og Sverige med henblik på at identificere og foreslå veje til at nedsætte de juridiske og politiske barrierer for danske OPP-projekter. De fleste OPP-projekter underkastes en stringent ex ante-vurdering, både juridisk, politisk og økonomisk. Jo større krav, der stilles til denne vurdering i de indledende kontraheringer og jo flere barrierer parerne møder, jo større incitament er der til valg af traditionelt udbud. Derfor er det væsentligt for udviklingen af OPP i danmark at lette den indledende fase for parterne i OPP, såfremt valget af OPP skal fremmes.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Pension Danmark

Status:

Igangværende

Startdato:

01-02-2016

Slutdato:

30-06-2020

The page was last edited by: Dean's Office of Research